Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hasvold AS
Juridisk navn:  Hasvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22658610
Postboks 71 Årvoll Lofthusveien 65 Fax: 22659654
0515 Oslo 590 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 812444182
Aksjekapital: 560.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/3/1980
Foretakstype: AS
Revisor: K-Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.2%
Resultat  
  
-79.21%
Egenkapital  
  
3.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.569.000 13.329.000 13.597.000 13.987.000 12.520.000
Resultat: 352.000 1.693.000 790.000 1.468.000 764.000
Egenkapital: 7.457.000 7.184.000 6.169.000 5.654.000 5.149.000
Regnskap for  Hasvold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.569.000 13.329.000 13.597.000 13.987.000 12.520.000
Driftskostnader -11.236.000 -11.537.000 -12.865.000 -12.436.000 -11.679.000
Driftsresultat 332.000 1.792.000 732.000 1.552.000 841.000
Finansinntekter 90.000 48.000 89.000 152.000 96.000
Finanskostnader -70.000 -148.000 -32.000 -236.000 -173.000
Finans 20.000 -100.000 57.000 -84.000 -77.000
Resultat før skatt 352.000 1.693.000 790.000 1.468.000 764.000
Skattekostnad -79.000 -398.000 -274.000 -404.000 -208.000
Årsresultat 273.000 1.295.000 515.000 1.064.000 556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 910.000 1.082.000 325.000 339.000 357.000
Sum omløpsmidler 8.795.000 9.163.000 8.382.000 8.883.000 7.371.000
Sum eiendeler 9.705.000 10.245.000 8.707.000 9.222.000 7.728.000
Sum opptjent egenkapital 6.897.000 6.624.000 5.609.000 5.094.000 4.589.000
Sum egenkapital 7.457.000 7.184.000 6.169.000 5.654.000 5.149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000 3.061.000 2.537.000 3.568.000 2.578.000
Sum gjeld og egenkapital 9.705.000 10.245.000 8.706.000 9.222.000 7.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.303.000 13.022.000 13.213.000 13.534.000 12.101.000
Andre inntekter 266.000 307.000 384.000 453.000 419.000
Driftsinntekter 11.569.000 13.329.000 13.597.000 13.987.000 12.520.000
Varekostnad -5.337.000 -6.061.000 -6.513.000 -6.298.000 -5.858.000
Lønninger -4.431.000 -3.973.000 -4.803.000 -4.685.000 -4.571.000
Avskrivning -9.000 -11.000 -14.000 -18.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.459.000 -1.492.000 -1.535.000 -1.435.000 -1.480.000
Driftskostnader -11.236.000 -11.537.000 -12.865.000 -12.436.000 -11.679.000
Driftsresultat 332.000 1.792.000 732.000 1.552.000 841.000
Finansinntekter 90.000 48.000 89.000 152.000 96.000
Finanskostnader -70.000 -148.000 -32.000 -236.000 -173.000
Finans 20.000 -100.000 57.000 -84.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -280.000 0 -560.000 0
Årsresultat 273.000 1.295.000 515.000 1.064.000 556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 268.000 268.000 268.000 268.000 268.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 46.000 57.000 71.000 89.000
Sum varige driftsmidler 304.000 313.000 325.000 339.000 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 606.000 769.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 910.000 1.082.000 325.000 339.000 357.000
Varebeholdning 3.065.000 3.144.000 3.120.000 3.280.000 3.342.000
Kundefordringer 1.918.000 1.866.000 1.877.000 2.603.000 2.043.000
Andre fordringer 100.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.712.000 4.148.000 3.385.000 3.000.000 1.985.000
Sum omløpsmidler 8.795.000 9.163.000 8.382.000 8.883.000 7.371.000
Sum eiendeler 9.705.000 10.245.000 8.707.000 9.222.000 7.728.000
Sum opptjent egenkapital 6.897.000 6.624.000 5.609.000 5.094.000 4.589.000
Sum egenkapital 7.457.000 7.184.000 6.169.000 5.654.000 5.149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 979.000 941.000 887.000 1.059.000 1.041.000
Betalbar skatt 79.000 398.000 274.000 404.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 763.000 890.000 806.000 933.000 780.000
Utbytte 0 -280.000 0 -560.000 0
Annen kortsiktig gjeld 427.000 552.000 570.000 613.000 549.000
Sum kortsiktig gjeld 2.248.000 3.061.000 2.537.000 3.568.000 2.578.000
Sum gjeld og egenkapital 9.705.000 10.245.000 8.706.000 9.222.000 7.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.547.000 6.102.000 5.845.000 5.315.000 4.793.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3 3.3 2.5 2.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2 2.1 1.6 1.6
Soliditet 76.8 70.1 70.9 61.3 66.6
Resultatgrad 2.9 13.4 5.4 11.1 6.7
Rentedekningsgrad 4.7 12.1 22.9 7.2 5.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 1 9.4 18.5 12.1
Signatur
16.09.2016
STYRETS FORMANN ALENE, ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I
FORENING.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex