Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartveit Butikk AS
Juridisk navn:  Hartveit Butikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55208840
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax: 55208841
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987597798
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/8/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.96%
Resultat  
  
-34.78%
Egenkapital  
  
15.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Resultat: 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Egenkapital: 111.000 96.000 73.000 19.000 56.000
Regnskap for  Hartveit Butikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Driftskostnader -387.000 -438.000 -447.000 -588.000 -548.000
Driftsresultat 39.000 47.000 79.000 -13.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Finans -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Resultat før skatt 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum eiendeler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -8.000 -31.000 -85.000 -48.000
Sum egenkapital 111.000 96.000 73.000 19.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 215.000 244.000 289.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 311.000 317.000 308.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Varekostnad -161.000 -192.000 -199.000 -220.000 -56.000
Lønninger -7.000 -15.000 -19.000 -131.000 -163.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -231.000 -229.000 -237.000 -329.000
Driftskostnader -387.000 -438.000 -447.000 -588.000 -548.000
Driftsresultat 39.000 47.000 79.000 -13.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Finans -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 302.000 305.000 298.000 291.000 295.000
Kundefordringer 31.000 6.000 9.000 14.000 11.000
Andre fordringer 0 0 9.000 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum eiendeler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -8.000 -31.000 -85.000 -48.000
Sum egenkapital 111.000 96.000 73.000 19.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 209.000 211.000 229.000 264.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 4.000 12.000 10.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 15.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 215.000 244.000 289.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 311.000 317.000 308.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 96.000 73.000 20.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.3 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 33.2 30.9 2 6.2 18.1
Resultatgrad 9.1 9.7 1 -2.3 19.9
Rentedekningsgrad 1.7 2 3 -0.5 7.6
Gjeldsgrad 2 2.2 3.3 15.2 4.5
Total kapitalrentabilitet 11.7 15.1 24.9 -4.2 44.0
Signatur
05.02.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex