Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartveit Butikk AS
Juridisk navn:  Hartveit Butikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55208840
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax: 55208841
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987597798
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-153.33%
Egenkapital  
  
-7.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 427.000 427.000 485.000 525.000 575.000
Resultat: -8.000 15.000 23.000 54.000 -37.000
Egenkapital: 103.000 111.000 96.000 73.000 19.000
Regnskap for  Hartveit Butikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 427.000 427.000 485.000 525.000 575.000
Driftskostnader -412.000 -387.000 -438.000 -447.000 -588.000
Driftsresultat 15.000 39.000 47.000 79.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -23.000 -24.000 -26.000 -24.000
Finans -22.000 -23.000 -24.000 -26.000 -24.000
Resultat før skatt -8.000 15.000 23.000 54.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 15.000 23.000 54.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 297.000 334.000 311.000 317.000 309.000
Sum eiendeler 297.000 334.000 311.000 317.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 7.000 -8.000 -31.000 -85.000
Sum egenkapital 103.000 111.000 96.000 73.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 223.000 215.000 244.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 297.000 334.000 311.000 317.000 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 427.000 427.000 485.000 525.000 575.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 427.000 427.000 485.000 525.000 575.000
Varekostnad -173.000 -161.000 -192.000 -199.000 -220.000
Lønninger -8.000 -7.000 -15.000 -19.000 -131.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -231.000 -219.000 -231.000 -229.000 -237.000
Driftskostnader -412.000 -387.000 -438.000 -447.000 -588.000
Driftsresultat 15.000 39.000 47.000 79.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -23.000 -24.000 -26.000 -24.000
Finans -22.000 -23.000 -24.000 -26.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 15.000 23.000 54.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 293.000 302.000 305.000 298.000 291.000
Kundefordringer 4.000 31.000 6.000 9.000 14.000
Andre fordringer 0 0 9.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 297.000 334.000 311.000 317.000 309.000
Sum eiendeler 297.000 334.000 311.000 317.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 7.000 -8.000 -31.000 -85.000
Sum egenkapital 103.000 111.000 96.000 73.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 191.000 209.000 211.000 229.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 13.000 4.000 12.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 223.000 215.000 244.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 297.000 334.000 311.000 317.000 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 111.000 96.000 73.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet 34.7 33.2 30.9 2 6.2
Resultatgrad 3.5 9.1 9.7 1 -2.3
Rentedekningsgrad 0.7 1.7 2 3 -0.5
Gjeldsgrad 1.9 2 2.2 3.3 15.2
Total kapitalrentabilitet 5.1 11.7 15.1 24.9 -4.2
Signatur
05.02.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex