Harstad Spyleservice As
Juridisk navn:  Harstad Spyleservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bergsodden 10 Bergsodden 10 Fax:
9403 Harstad 9403 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 821537002
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Bøndernes Regnskapslag Arl Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.41%
Resultat  
  
-116.56%
Egenkapital  
  
269.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.208.000 6.416.000
Resultat: -262.000 1.582.000
Egenkapital: 266.000 72.000
Regnskap for  Harstad Spyleservice As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.208.000 6.416.000
Driftskostnader -4.327.000 -4.673.000
Driftsresultat -119.000 1.743.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -144.000 -162.000
Finans -143.000 -161.000
Resultat før skatt -262.000 1.582.000
Skattekostnad 56.000 -379.000
Årsresultat -206.000 1.203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.125.000 5.445.000
Sum omløpsmidler 1.605.000 2.520.000
Sum eiendeler 6.730.000 7.965.000
Sum opptjent egenkapital -164.000 42.000
Sum egenkapital 266.000 72.000
Sum langsiktig gjeld 2.655.000 3.354.000
Sum kortsiktig gjeld 3.810.000 4.539.000
Sum gjeld og egenkapital 6.731.000 7.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.204.000 6.187.000
Andre inntekter 5.000 229.000
Driftsinntekter 4.208.000 6.416.000
Varekostnad -203.000 -506.000
Lønninger -2.097.000 -1.880.000
Avskrivning -688.000 -675.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.339.000 -1.612.000
Driftskostnader -4.327.000 -4.673.000
Driftsresultat -119.000 1.743.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -144.000 -162.000
Finans -143.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -206.000 1.203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 371.000 121.000
Maskiner anlegg 365.000 412.000
Driftsløsøre 4.389.000 4.910.000
Sum varige driftsmidler 5.124.000 5.444.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 5.125.000 5.445.000
Varebeholdning 6.000 16.000
Kundefordringer 417.000 524.000
Andre fordringer 46.000 65.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 736.000 1.915.000
Sum omløpsmidler 1.605.000 2.520.000
Sum eiendeler 6.730.000 7.965.000
Sum opptjent egenkapital -164.000 42.000
Sum egenkapital 266.000 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 127.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.194.000 3.744.000
Sum langsiktig gjeld 2.655.000 3.354.000
Leverandørgjeld 133.000 120.000
Betalbar skatt 0 252.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 243.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 3.810.000 4.539.000
Sum gjeld og egenkapital 6.731.000 7.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.205.000 -2.019.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6
Soliditet 4 0.9
Resultatgrad -2.8 27.2
Rentedekningsgrad -0.8 10.8
Gjeldsgrad 24.3 109.6
Total kapitalrentabilitet -1.8 21.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex