Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haram Bygdebok AS
Juridisk navn:  Haram Bygdebok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brattvåggata 19 Brattvåggata 19 Fax:
6270 Brattvåg 6270 Brattvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 991281975
Aksjekapital: 14.100.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
928.57%
Resultat  
  
-144.93%
Egenkapital  
  
30172.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 72.000 7.000 130.000 180.000 10.000
Resultat: -1.281.000 -523.000 -71.000 -382.000 -817.000
Egenkapital: 3.330.000 11.000 834.000 605.000 987.000
Regnskap for  Haram Bygdebok AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 72.000 7.000 130.000 180.000 10.000
Driftskostnader -1.369.000 -530.000 -201.000 -563.000 -842.000
Driftsresultat -1.297.000 -523.000 -71.000 -384.000 -833.000
Finansinntekter 17.000 0 0 2.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 0 0 2.000 16.000
Resultat før skatt -1.281.000 -523.000 -71.000 -382.000 -817.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.281.000 -523.000 -71.000 -382.000 -817.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.727.000 4.623.000 852.000 1.009.000 1.138.000
Sum eiendeler 3.727.000 4.623.000 852.000 1.009.000 1.138.000
Sum opptjent egenkapital -10.770.000 -9.489.000 -8.966.000 -8.895.000 -8.513.000
Sum egenkapital 3.330.000 11.000 834.000 605.000 987.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 397.000 4.612.000 18.000 404.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 3.727.000 4.623.000 852.000 1.009.000 1.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.000 7.000 83.000 130.000 10.000
Andre inntekter 0 0 47.000 50.000 0
Driftsinntekter 72.000 7.000 130.000 180.000 10.000
Varekostnad -802.000 0 0 -259.000 -9.000
Lønninger -218.000 -141.000 -34.000 -535.000 -726.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -59.000 -62.000 -101.000 -107.000
Driftskostnader -1.369.000 -530.000 -201.000 -563.000 -842.000
Driftsresultat -1.297.000 -523.000 -71.000 -384.000 -833.000
Finansinntekter 17.000 0 0 2.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 0 0 2.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.281.000 -523.000 -71.000 -382.000 -817.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 489.000 742.000 530.000 635.000 303.000
Kundefordringer 32.000 0 0 0 0
Andre fordringer 62.000 2.000 2.000 66.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.145.000 3.879.000 320.000 308.000 832.000
Sum omløpsmidler 3.727.000 4.623.000 852.000 1.009.000 1.138.000
Sum eiendeler 3.727.000 4.623.000 852.000 1.009.000 1.138.000
Sum opptjent egenkapital -10.770.000 -9.489.000 -8.966.000 -8.895.000 -8.513.000
Sum egenkapital 3.330.000 11.000 834.000 605.000 987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 328.000 3.000 10.000 332.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 0 1.000 8.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 4.609.000 7.000 64.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 397.000 4.612.000 18.000 404.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 3.727.000 4.623.000 852.000 1.009.000 1.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.330.000 11.000 834.000 605.000 988.000
Likviditetsgrad 1 9.4 1 47.3 2.5 7.6
Likviditetsgrad 2 8.2 0.8 17.9 0.9 5.6
Soliditet 89.3 0.2 97.9 6 86.8
Resultatgrad -1801.4 -7471.4 -54.6 -213.3 -8330.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 419.3 0 0.7 0.2
Total kapitalrentabilitet -34.3 -11.3 -8.3 -37.9 -71.9
Signatur
14.07.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex