Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Juridisk navn:  Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55979600
Ulriksdal 8 Ulriksdal 8 Fax: 55979611
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 938505438
Aksjekapital: 464.000 NOK
Antall ansatte: 293
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
105%
Resultat  
  
-99.16%
Egenkapital  
  
0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 186.571.000 91.012.000 71.341.000 75.099.000 65.752.000
Resultat: 84.000 10.008.000 -163.000 7.286.000 2.553.000
Egenkapital: 186.218.000 185.854.000 175.580.000 163.619.000 155.952.000
Regnskap for  Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 186.571.000 91.012.000 71.341.000 75.099.000 65.752.000
Driftskostnader -152.194.000 -71.528.000 -66.549.000 -64.311.000 -61.431.000
Driftsresultat 34.377.000 19.485.000 4.792.000 10.788.000 4.321.000
Finansinntekter 701.000 338.000 206.000 266.000 239.000
Finanskostnader -34.994.000 -9.815.000 -5.161.000 -3.768.000 -2.008.000
Finans -34.293.000 -9.477.000 -4.955.000 -3.502.000 -1.769.000
Resultat før skatt 84.000 10.008.000 -163.000 7.286.000 2.553.000
Skattekostnad 280.000 266.000 444.000 382.000 0
Årsresultat 364.000 10.275.000 282.000 7.668.000 2.553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.163.461.000 1.027.983.000 804.375.000 534.558.000 415.743.000
Sum omløpsmidler 80.890.000 113.703.000 59.107.000 49.660.000 25.412.000
Sum eiendeler 1.244.351.000 1.141.686.000 863.482.000 584.218.000 441.155.000
Sum opptjent egenkapital 185.755.000 185.391.000 175.116.000 163.419.000 155.752.000
Sum egenkapital 186.218.000 185.854.000 175.580.000 163.619.000 155.952.000
Sum langsiktig gjeld 1.004.553.000 921.808.000 629.497.000 403.746.000 265.237.000
Sum kortsiktig gjeld 53.580.000 34.024.000 58.406.000 16.853.000 19.967.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.352.000 1.141.687.000 863.483.000 584.218.000 441.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 117.541.000 75.357.000 63.903.000 65.316.000 57.993.000
Andre inntekter 69.030.000 15.655.000 7.437.000 9.784.000 7.760.000
Driftsinntekter 186.571.000 91.012.000 71.341.000 75.099.000 65.752.000
Varekostnad -9.000 0 0 0 0
Lønninger -96.545.000 -39.935.000 -40.191.000 -40.602.000 -37.765.000
Avskrivning -20.252.000 -10.068.000 -6.721.000 -5.793.000 -5.068.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.388.000 -21.525.000 -19.637.000 -17.916.000 -18.598.000
Driftskostnader -152.194.000 -71.528.000 -66.549.000 -64.311.000 -61.431.000
Driftsresultat 34.377.000 19.485.000 4.792.000 10.788.000 4.321.000
Finansinntekter 701.000 338.000 206.000 266.000 239.000
Finanskostnader -34.994.000 -9.815.000 -5.161.000 -3.768.000 -2.008.000
Finans -34.293.000 -9.477.000 -4.955.000 -3.502.000 -1.769.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 364.000 10.275.000 282.000 7.668.000 2.553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 285.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.539.000 1.377.000 826.000 382.000 0
Fast eiendom 1.059.314.000 929.035.000 706.313.000 436.792.000 319.269.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.305.000 1.333.000 1.166.000 1.508.000 1.432.000
Sum varige driftsmidler 1.060.619.000 930.368.000 707.480.000 438.300.000 320.701.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.303.000 96.237.000 96.070.000 95.877.000 95.042.000
Sum anleggsmidler 1.163.461.000 1.027.983.000 804.375.000 534.558.000 415.743.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.651.000 4.919.000 3.208.000 3.190.000 3.807.000
Andre fordringer 2.884.000 1.269.000 894.000 902.000 2.331.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.355.000 107.515.000 54.743.000 45.006.000 19.261.000
Sum omløpsmidler 80.890.000 113.703.000 59.107.000 49.660.000 25.412.000
Sum eiendeler 1.244.351.000 1.141.686.000 863.482.000 584.218.000 441.155.000
Sum opptjent egenkapital 185.755.000 185.391.000 175.116.000 163.419.000 155.752.000
Sum egenkapital 186.218.000 185.854.000 175.580.000 163.619.000 155.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.021.000 22.558.000 22.870.000 23.478.000 24.953.000
Gjeld til kredittinstitutt 517.000 489.000 140.000 398.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 1.004.553.000 921.808.000 629.497.000 403.746.000 265.237.000
Leverandørgjeld 23.668.000 19.208.000 47.438.000 6.437.000 9.017.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.982.000 3.163.000 3.019.000 3.107.000 2.683.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.413.000 11.164.000 7.809.000 6.910.000 7.960.000
Sum kortsiktig gjeld 53.580.000 34.024.000 58.406.000 16.853.000 19.967.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.352.000 1.141.687.000 863.483.000 584.218.000 441.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.310.000 79.679.000 701.000 32.807.000 5.445.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.3 1 2.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 3.3 1 2.9 1.3
Soliditet 1 16.3 20.3 2 35.4
Resultatgrad 18.4 21.4 6.7 14.4 6.6
Rentedekningsgrad 1 2 0.9 2.9 2.3
Gjeldsgrad 5.7 5.1 3.9 2.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.8 1.7 0.6 1.9 1.0
Signatur
24.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
SIGNATUR I FELLESSKAP
FAUSKANGER JON ARNE
SIGNATUR I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex