Hansgard As
Juridisk navn:  Hansgard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ståle Hånes Dalsfjordvegen 428 C/O Ståle Hånes Dalsfjordvegen 428 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 915017177
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
763.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 145.000 0 -4.000 0
Egenkapital: 164.000 19.000 19.000 23.000
Regnskap for  Hansgard As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -4.000 0
Driftsresultat 0 0 -4.000 0
Finansinntekter 145.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 145.000 0 0 0
Resultat før skatt 145.000 0 -4.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 0 -4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 57.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 160.000 15.000 14.000 29.000
Sum eiendeler 217.000 72.000 18.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 -11.000 -11.000 -7.000
Sum egenkapital 164.000 19.000 19.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 52.000 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 216.000 71.000 19.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -4.000 0
Driftskostnader 0 0 -4.000 0
Driftsresultat 0 0 -4.000 0
Finansinntekter 145.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 145.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 0 -4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 57.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 57.000 57.000 4.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 145.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 14.000 29.000
Sum omløpsmidler 160.000 15.000 14.000 29.000
Sum eiendeler 217.000 72.000 18.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 134.000 -11.000 -11.000 -7.000
Sum egenkapital 164.000 19.000 19.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 52.000 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 52.000 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 216.000 71.000 19.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 -37.000 14.000 19.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.3 2.9
Likviditetsgrad 2 3.1 0.3 0 3.0
Soliditet 75.9 26.8 1 69.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 2.7 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 67.1 0 -21.1 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex