Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hansen Eiendom AS
Juridisk navn:  Hansen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32819175
Granveien 10 Granveien 10 Fax:
3046 Drammen 3046 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 912402495
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/1970
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Accounting Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.82%
Resultat  
  
6.5%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.339.000 1.908.000 1.121.000 1.081.000 1.053.000
Resultat: 869.000 816.000 787.000 722.000 593.000
Egenkapital: 4.327.000 4.327.000 4.327.000 5.087.000 4.777.000
Regnskap for  Hansen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.339.000 1.908.000 1.121.000 1.081.000 1.053.000
Driftskostnader -469.000 -1.091.000 -333.000 -368.000 -442.000
Driftsresultat 869.000 816.000 787.000 712.000 610.000
Finansinntekter 0 0 0 10.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -18.000
Finans 0 0 0 10.000 -17.000
Resultat før skatt 869.000 816.000 787.000 722.000 593.000
Skattekostnad -191.000 -171.000 -172.000 -163.000 -125.000
Årsresultat 678.000 645.000 615.000 559.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.394.000 4.636.000 4.878.000 5.121.000 5.363.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 894.000 1.459.000 1.820.000 1.306.000
Sum eiendeler 5.603.000 5.530.000 6.337.000 6.941.000 6.669.000
Sum opptjent egenkapital 3.427.000 3.427.000 3.427.000 4.187.000 3.877.000
Sum egenkapital 4.327.000 4.327.000 4.327.000 5.087.000 4.777.000
Sum langsiktig gjeld 341.000 358.000 388.000 805.000 1.281.000
Sum kortsiktig gjeld 935.000 846.000 1.623.000 1.049.000 612.000
Sum gjeld og egenkapital 5.603.000 5.531.000 6.338.000 6.941.000 6.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.000 772.000 0 0 0
Andre inntekter 1.171.000 1.136.000 1.121.000 1.081.000 1.053.000
Driftsinntekter 1.339.000 1.908.000 1.121.000 1.081.000 1.053.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -242.000 -242.000 -242.000 -242.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -849.000 -91.000 -126.000 -200.000
Driftskostnader -469.000 -1.091.000 -333.000 -368.000 -442.000
Driftsresultat 869.000 816.000 787.000 712.000 610.000
Finansinntekter 0 0 0 10.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -18.000
Finans 0 0 0 10.000 -17.000
Konsernbidrag 0 -167.000 -175.000 -249.000 -447.000
Utbytte -511.000 -478.000 -1.200.000 0 0
Årsresultat 678.000 645.000 615.000 559.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.394.000 4.636.000 4.878.000 5.121.000 5.363.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.394.000 4.636.000 4.878.000 5.121.000 5.363.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.394.000 4.636.000 4.878.000 5.121.000 5.363.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -47.000 0 0 0
Andre fordringer 7.000 0 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 133.000 48.000 1.820.000 1.306.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 894.000 1.459.000 1.820.000 1.306.000
Sum eiendeler 5.603.000 5.530.000 6.337.000 6.941.000 6.669.000
Sum opptjent egenkapital 3.427.000 3.427.000 3.427.000 4.187.000 3.877.000
Sum egenkapital 4.327.000 4.327.000 4.327.000 5.087.000 4.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 341.000 358.000 388.000 417.000 443.000
Gjeld til kredittinstitutt 215.000 216.000 230.000 943.000 612.000
Sum langsiktig gjeld 341.000 358.000 388.000 805.000 1.281.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 161.000 152.000 145.000 106.000 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 47.000 47.000 0 0
Utbytte -511.000 -478.000 -1.200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -47.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 935.000 846.000 1.623.000 1.049.000 612.000
Sum gjeld og egenkapital 5.603.000 5.531.000 6.338.000 6.941.000 6.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 48.000 -164.000 771.000 694.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.9 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.9 1.7 2.2
Soliditet 77.2 78.2 68.3 73.3 71.6
Resultatgrad 64.9 42.8 70.2 65.9 57.9
Rentedekningsgrad 33.9
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 14.8 12.4 10.4 9.2
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex