Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hans Jørgen Christian Aall Og Fru Benny Michelsens Legat
Juridisk navn:  Hans Jørgen Christian Aall Og Fru Benny Michelsens Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55911123
c/o Tone Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 c/o Tone Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977156580
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
238.46%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
10.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.000 -13.000 13.000 6.000 21.000
Resultat: 10.000 -20.000 6.000 -1.000 15.000
Egenkapital: 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Regnskap for  Hans Jørgen Christian Aall Og Fru Benny Michelsens Legat
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.000 -13.000 13.000 6.000 21.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat 10.000 -20.000 6.000 -1.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 10.000 -20.000 6.000 -1.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -20.000 6.000 -1.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Sum eiendeler 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 6.000 21.000
Andre inntekter 18.000 -13.000 13.000 0 0
Driftsinntekter 18.000 -13.000 13.000 6.000 21.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -5.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -2.000 -2.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat 10.000 -20.000 6.000 -1.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -20.000 6.000 -1.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 118.000 109.000 127.000 114.000 119.000
Kasse, bank 1.000 0 2.000 10.000 6.000
Sum omløpsmidler 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Sum eiendeler 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 109.000 129.000 124.000 125.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 55.6 153.8 46.2 -16.7 71.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.3 -18.3 4.7 -0.8 12.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex