Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hannestad Elektronikk
Juridisk navn:  Hannestad Elektronikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40496000
Frøtvedtåsen 58 Frøtvedtåsen 58 Fax:
3474 Åros 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 995212803
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/27/2010
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 94.000
Resultat: 23.000
Egenkapital: 66.000
Regnskap for  Hannestad Elektronikk
Resultat 2018
Driftsinntekter 94.000
Driftskostnader -71.000
Driftsresultat 23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 23.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital 66.000
Sum egenkapital 66.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 94.000
Varekostnad -51.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -20.000
Driftskostnader -71.000
Driftsresultat 23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 66.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital 66.000
Sum egenkapital 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 24.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 34.8
Signatur
26.07.2016
Prokurister
26.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex