Hanian AS
Juridisk navn:  Hanian AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91793251
C/O Erik Geelmuyden Lahelle 3 C/O Erik Geelmuyden Lahelle 3 Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 981670957
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/2000 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: justnes utbyggingsselskap as
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Ek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-138.76%
Egenkapital  
  
-32.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -324.000 836.000 -972.000 -199.000 -370.000
Egenkapital: 2.473.000 3.648.000 3.041.000 5.013.000 5.212.000
Regnskap for  Hanian AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -39.000 -413.000 -41.000 -457.000
Driftsresultat -33.000 -39.000 -413.000 -41.000 -457.000
Finansinntekter 0 1.147.000 3.000 0 304.000
Finanskostnader -291.000 -271.000 -562.000 -159.000 -217.000
Finans -291.000 876.000 -559.000 -159.000 87.000
Resultat før skatt -324.000 836.000 -972.000 -199.000 -370.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -324.000 836.000 -972.000 -199.000 -370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.237.000 5.913.000 5.121.000 7.266.000 8.359.000
Sum omløpsmidler 1.560.000 692.000 825.000 1.137.000 1.132.000
Sum eiendeler 3.797.000 6.605.000 5.946.000 8.403.000 9.491.000
Sum opptjent egenkapital 2.368.000 3.543.000 2.936.000 4.908.000 5.107.000
Sum egenkapital 2.473.000 3.648.000 3.041.000 5.013.000 5.212.000
Sum langsiktig gjeld 1.323.000 2.952.000 2.858.000 3.377.000 3.289.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 47.000 14.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 3.796.000 6.605.000 5.946.000 8.404.000 9.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -39.000 -413.000 -41.000 -457.000
Driftskostnader -33.000 -39.000 -413.000 -41.000 -457.000
Driftsresultat -33.000 -39.000 -413.000 -41.000 -457.000
Finansinntekter 0 1.147.000 3.000 0 304.000
Finanskostnader -291.000 -271.000 -562.000 -159.000 -217.000
Finans -291.000 876.000 -559.000 -159.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -324.000 836.000 -972.000 -199.000 -370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.237.000 5.913.000 5.121.000 7.266.000 8.359.000
Sum anleggsmidler 2.237.000 5.913.000 5.121.000 7.266.000 8.359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.404.000 400.000 400.000 1.125.000 1.125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 292.000 425.000 12.000 7.000
Sum omløpsmidler 1.560.000 692.000 825.000 1.137.000 1.132.000
Sum eiendeler 3.797.000 6.605.000 5.946.000 8.403.000 9.491.000
Sum opptjent egenkapital 2.368.000 3.543.000 2.936.000 4.908.000 5.107.000
Sum egenkapital 2.473.000 3.648.000 3.041.000 5.013.000 5.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.323.000 2.952.000 2.858.000 3.377.000 3.289.000
Leverandørgjeld 0 5.000 0 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 47.000 7.000 984.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 47.000 14.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 3.796.000 6.605.000 5.946.000 8.404.000 9.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.560.000 687.000 778.000 1.123.000 141.000
Likviditetsgrad 1 138.4 17.6 81.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0 138.4 17.6 81.3 1.2
Soliditet 65.1 55.2 51.1 59.7 54.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.7 -0.3 -0.7
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.9 16.8 -6.9 -0.5 -1.6
Signatur
29.05.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex