Haneseth Vvs Bodø As
Juridisk navn:  Haneseth Vvs Bodø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verkstedveien 1 Verkstedveien 1 Fax:
8008 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 920623689
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/26/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.520.000
Resultat: -1.091.000
Egenkapital: -576.000
Regnskap for  Haneseth Vvs Bodø As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.520.000
Driftskostnader -2.583.000
Driftsresultat -1.065.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -26.000
Finans -25.000
Resultat før skatt -1.091.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.091.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000
Sum omløpsmidler 583.000
Sum eiendeler 701.000
Sum opptjent egenkapital -1.091.000
Sum egenkapital -576.000
Sum langsiktig gjeld 252.000
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000
Sum gjeld og egenkapital 701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.520.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.520.000
Varekostnad -539.000
Lønninger -1.508.000
Avskrivning -30.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -506.000
Driftskostnader -2.583.000
Driftsresultat -1.065.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -26.000
Finans -25.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.091.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 118.000
Sum varige driftsmidler 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 118.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 324.000
Andre fordringer 111.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 148.000
Sum omløpsmidler 583.000
Sum eiendeler 701.000
Sum opptjent egenkapital -1.091.000
Sum egenkapital -576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 229.000
Sum langsiktig gjeld 252.000
Leverandørgjeld 375.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000
Sum gjeld og egenkapital 701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -442.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -82.2
Resultatgrad -70.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.2
Total kapitalrentabilitet -151.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex