Haneseth Bodø As
Juridisk navn:  Haneseth Bodø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75535050
Postboks 184 Verkstedveien 1 Fax: 75535051
8001 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 912326098
Aksjekapital: 105.600 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 12/12/1959
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.82%
Resultat  
  
19.37%
Egenkapital  
  
19.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 102.747.000 85.044.000 79.333.000 94.751.000 92.619.000
Resultat: 5.897.000 4.940.000 -1.413.000 -440.000 4.728.000
Egenkapital: 9.956.000 8.358.000 7.536.000 8.858.000 9.592.000
Regnskap for  Haneseth Bodø As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 102.747.000 85.044.000 79.333.000 94.751.000 92.619.000
Driftskostnader -96.506.000 -79.639.000 -80.456.000 -94.895.000 -87.695.000
Driftsresultat 6.241.000 5.404.000 -1.123.000 -143.000 4.923.000
Finansinntekter 151.000 63.000 91.000 46.000 81.000
Finanskostnader -494.000 -527.000 -381.000 -343.000 -276.000
Finans -343.000 -464.000 -290.000 -297.000 -195.000
Resultat før skatt 5.897.000 4.940.000 -1.413.000 -440.000 4.728.000
Skattekostnad -1.299.000 -1.118.000 315.000 147.000 -1.233.000
Årsresultat 4.598.000 3.822.000 -1.097.000 -293.000 3.495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.149.000 1.632.000 1.266.000 1.121.000
Sum omløpsmidler 40.030.000 29.563.000 32.117.000 27.065.000 39.342.000
Sum eiendeler 41.357.000 30.712.000 33.749.000 28.331.000 40.463.000
Sum opptjent egenkapital 6.628.000 5.030.000 4.208.000 5.531.000 7.583.000
Sum egenkapital 9.956.000 8.358.000 7.536.000 8.858.000 9.592.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 500.000 0 1.214.000 921.000
Sum kortsiktig gjeld 31.347.000 21.854.000 26.212.000 18.258.000 29.950.000
Sum gjeld og egenkapital 41.357.000 30.712.000 33.748.000 28.331.000 40.462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.743.000 85.043.000 79.290.000 94.716.000 92.582.000
Andre inntekter 5.000 1.000 43.000 35.000 37.000
Driftsinntekter 102.747.000 85.044.000 79.333.000 94.751.000 92.619.000
Varekostnad -30.178.000 -21.162.000 -23.113.000 -28.688.000 -27.954.000
Lønninger -43.903.000 -38.614.000 -39.014.000 -39.169.000 -40.245.000
Avskrivning -257.000 -423.000 -428.000 -318.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.168.000 -19.440.000 -17.901.000 -26.720.000 -19.174.000
Driftskostnader -96.506.000 -79.639.000 -80.456.000 -94.895.000 -87.695.000
Driftsresultat 6.241.000 5.404.000 -1.123.000 -143.000 4.923.000
Finansinntekter 151.000 63.000 91.000 46.000 81.000
Finanskostnader -494.000 -527.000 -381.000 -343.000 -276.000
Finans -343.000 -464.000 -290.000 -297.000 -195.000
Konsernbidrag -3.000.000 -3.000.000 0 0 -1.308.000
Utbytte 0 0 0 -1.760.000 -1.708.000
Årsresultat 4.598.000 3.822.000 -1.097.000 -293.000 3.495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 439.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 679.000 589.000 981.000 1.234.000 1.103.000
Sum varige driftsmidler 839.000 661.000 1.005.000 1.266.000 1.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 488.000 488.000 188.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.149.000 1.632.000 1.266.000 1.121.000
Varebeholdning 783.000 1.412.000 1.323.000 1.624.000 788.000
Kundefordringer 30.160.000 14.009.000 22.967.000 16.076.000 24.618.000
Andre fordringer 5.216.000 4.207.000 6.274.000 6.969.000 6.344.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.872.000 9.935.000 1.553.000 2.396.000 7.592.000
Sum omløpsmidler 40.030.000 29.563.000 32.117.000 27.065.000 39.342.000
Sum eiendeler 41.357.000 30.712.000 33.749.000 28.331.000 40.463.000
Sum opptjent egenkapital 6.628.000 5.030.000 4.208.000 5.531.000 7.583.000
Sum egenkapital 9.956.000 8.358.000 7.536.000 8.858.000 9.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 500.000 0 1.214.000 921.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.523.000 0 4.694.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 500.000 0 1.214.000 921.000
Leverandørgjeld 10.226.000 5.945.000 5.753.000 6.979.000 9.724.000
Betalbar skatt 898.000 0 1.338.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.713.000 3.462.000 4.488.000 3.421.000 4.461.000
Utbytte 0 0 0 -1.760.000 -1.708.000
Annen kortsiktig gjeld 12.987.000 12.448.000 9.940.000 6.098.000 14.057.000
Sum kortsiktig gjeld 31.347.000 21.854.000 26.212.000 18.258.000 29.950.000
Sum gjeld og egenkapital 41.357.000 30.712.000 33.748.000 28.331.000 40.462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.683.000 7.709.000 5.905.000 8.807.000 9.392.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.2 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.4 1.3
Soliditet 24.1 27.2 22.3 31.3 23.7
Resultatgrad 6.1 6.4 -1.4 -0.2 5.3
Rentedekningsgrad 12.6 10.3 -2.9 -0.4 18.1
Gjeldsgrad 3.2 2.7 3.5 2.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 15.5 17.8 -3.1 -0.3 12.4
Signatur
28.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
28.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex