Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamresanden Utvikling As
Juridisk navn:  Hamresanden Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kuholmsveien 127 Kuholmsveien 127 Fax:
4632 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 911955210
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps Companiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
88.79%
Egenkapital  
  
175.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -107.000 -95.000 -99.000 -54.000
Egenkapital: 433.000 -576.000 -469.000 -374.000 -275.000
Regnskap for  Hamresanden Utvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -107.000 -33.000 -37.000 -52.000
Driftsresultat -10.000 -107.000 -33.000 -37.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -62.000 -62.000 -2.000
Finans -1.000 0 -62.000 -62.000 -2.000
Resultat før skatt -12.000 -107.000 -95.000 -99.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -107.000 -95.000 -99.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 2.214.000 2.209.000 2.029.000
Sum omløpsmidler 1.561.000 1.537.000 11.000 28.000 22.000
Sum eiendeler 2.311.000 2.287.000 2.225.000 2.237.000 2.051.000
Sum opptjent egenkapital 403.000 -606.000 -499.000 -404.000 -305.000
Sum egenkapital 433.000 -576.000 -469.000 -374.000 -275.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.663.000 2.581.000 2.259.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 2.863.000 31.000 31.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 2.311.000 2.287.000 2.225.000 2.238.000 2.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -107.000 -33.000 -37.000 -52.000
Driftskostnader -10.000 -107.000 -33.000 -37.000 -52.000
Driftsresultat -10.000 -107.000 -33.000 -37.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -62.000 -62.000 -2.000
Finans -1.000 0 -62.000 -62.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -107.000 -95.000 -99.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Fast eiendom 0 0 1.464.000 1.459.000 1.279.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.464.000 1.459.000 1.279.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 2.214.000 2.209.000 2.029.000
Varebeholdning 1.540.000 1.533.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 4.000 11.000 28.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.561.000 1.537.000 11.000 28.000 22.000
Sum eiendeler 2.311.000 2.287.000 2.225.000 2.237.000 2.051.000
Sum opptjent egenkapital 403.000 -606.000 -499.000 -404.000 -305.000
Sum egenkapital 433.000 -576.000 -469.000 -374.000 -275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.663.000 2.581.000 2.259.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.878.000 2.863.000 31.000 31.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 2.863.000 31.000 31.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 2.311.000 2.287.000 2.225.000 2.238.000 2.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -317.000 -1.326.000 -20.000 -3.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 0.9 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.9 0.4
Soliditet 18.7 -25.2 -21.1 -16.7 -13.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.6 -26.0
Gjeldsgrad 4.3 -5.7 -8.5
Total kapitalrentabilitet -0.4 -4.7 -1.5 -1.7 -2.5
Signatur
07.11.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex