Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamresanden Holding AS
Juridisk navn:  Hamresanden Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99021727
Moneheia 13 Moneheia 13 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 989270117
Aksjekapital: 4.461.540 NOK
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
544.34%
Resultat  
  
-112.72%
Egenkapital  
  
-2.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 683.000 106.000 0 0 0
Resultat: -692.000 5.440.000 -18.000 -20.000 -17.000
Egenkapital: 7.423.000 7.576.000 4.536.000 4.554.000 4.573.000
Regnskap for  Hamresanden Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 683.000 106.000 0 0 0
Driftskostnader -688.000 -2.287.000 -18.000 -20.000 -17.000
Driftsresultat -6.000 -2.182.000 -18.000 -20.000 -17.000
Finansinntekter -563.000 7.691.000 0 0 0
Finanskostnader -123.000 -70.000 0 0 0
Finans -686.000 7.621.000 0 0 0
Resultat før skatt -692.000 5.440.000 -18.000 -20.000 -17.000
Skattekostnad -24.000 0 0 0 0
Årsresultat -716.000 5.440.000 -18.000 -20.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.861.000 9.739.000 16.598.000 15.303.000 15.013.000
Sum omløpsmidler 342.000 2.500.000 0 0 0
Sum eiendeler 10.203.000 12.239.000 16.598.000 15.303.000 15.013.000
Sum opptjent egenkapital 2.887.000 3.040.000 0 0 0
Sum egenkapital 7.423.000 7.576.000 4.536.000 4.554.000 4.573.000
Sum langsiktig gjeld 2.242.000 0 11.739.000 10.299.000 9.982.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 4.663.000 323.000 450.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 10.204.000 12.239.000 16.598.000 15.303.000 15.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 683.000 106.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 683.000 106.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -27.000 -19.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -661.000 -2.268.000 -18.000 -20.000 -17.000
Driftskostnader -688.000 -2.287.000 -18.000 -20.000 -17.000
Driftsresultat -6.000 -2.182.000 -18.000 -20.000 -17.000
Finansinntekter -563.000 7.691.000 0 0 0
Finanskostnader -123.000 -70.000 0 0 0
Finans -686.000 7.621.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.400.000 0 0 0
Årsresultat -716.000 5.440.000 -18.000 -20.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.323.000 1.351.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.323.000 1.351.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.538.000 8.388.000 16.598.000 15.303.000 15.013.000
Sum anleggsmidler 9.861.000 9.739.000 16.598.000 15.303.000 15.013.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 305.000 2.466.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 34.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 342.000 2.500.000 0 0 0
Sum eiendeler 10.203.000 12.239.000 16.598.000 15.303.000 15.013.000
Sum opptjent egenkapital 2.887.000 3.040.000 0 0 0
Sum egenkapital 7.423.000 7.576.000 4.536.000 4.554.000 4.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.242.000 0 11.739.000 10.299.000 9.982.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 539.000 4.663.000 323.000 450.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 4.663.000 323.000 450.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 10.204.000 12.239.000 16.598.000 15.303.000 15.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -197.000 -2.163.000 -323.000 -450.000 -457.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0 0 0.1
Soliditet 72.7 61.9 27.3 29.8 30.5
Resultatgrad -0.9 -2058.5
Rentedekningsgrad -31.2
Gjeldsgrad 0.4 0.6 2.7 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet -5.6 4 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
05.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex