Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamresanden Eiendom Ii As
Juridisk navn:  Hamresanden Eiendom Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 43 leil H0405 Hamresandveien 56 Fax:
4661 Kristiansand S 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 921741413
Aksjekapital: 254.591 NOK
Etableringsdato: 8/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.67%
Resultat  
  
-0.57%
Egenkapital  
  
6.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 338.000 300.000
Resultat: 175.000 176.000
Egenkapital: 2.954.000 2.778.000
Regnskap for  Hamresanden Eiendom Ii As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 338.000 300.000
Driftskostnader -163.000 -124.000
Driftsresultat 175.000 176.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 175.000 176.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 175.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.977.000 2.574.000
Sum omløpsmidler 107.000 300.000
Sum eiendeler 3.084.000 2.874.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 181.000
Sum egenkapital 2.954.000 2.778.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 3.083.000 2.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 338.000 300.000
Driftsinntekter 338.000 300.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -23.000 -21.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -103.000
Driftskostnader -163.000 -124.000
Driftsresultat 175.000 176.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 175.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.577.000 2.574.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.577.000 2.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 0
Sum anleggsmidler 2.977.000 2.574.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 29.000 0
Andre fordringer 9.000 300.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 68.000 0
Sum omløpsmidler 107.000 300.000
Sum eiendeler 3.084.000 2.874.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 181.000
Sum egenkapital 2.954.000 2.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 34.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 3.083.000 2.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 204.000
Likviditetsgrad 1 0.8 3.1
Likviditetsgrad 2 0.8 3.1
Soliditet 95.8 96.7
Resultatgrad 51.8 58.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 5.7 6.1
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex