Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamresanden Eiendom AS
Juridisk navn:  Hamresanden Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hamresandveien 4 Hamresandveien 1 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 989187503
Aksjekapital: 352.365 NOK
Etableringsdato: 8/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.58%
Resultat  
  
76.28%
Egenkapital  
  
120.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.000 706.000 902.000 600.000 600.000
Resultat: -754.000 -3.179.000 68.000 -275.000 -2.656.000
Egenkapital: 1.376.000 -6.732.000 -2.577.000 -2.590.000 -2.302.000
Regnskap for  Hamresanden Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.000 706.000 902.000 600.000 600.000
Driftskostnader -451.000 -3.569.000 -468.000 -383.000 -322.000
Driftsresultat -447.000 -2.863.000 434.000 217.000 278.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -307.000 -316.000 -367.000 -492.000 -2.935.000
Finans -307.000 -316.000 -367.000 -492.000 -2.935.000
Resultat før skatt -754.000 -3.179.000 68.000 -275.000 -2.656.000
Skattekostnad 801.000 -976.000 -55.000 -13.000 42.000
Årsresultat 47.000 -4.154.000 13.000 -288.000 -2.614.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.978.000 10.670.000 13.887.000 16.587.000 18.623.000
Sum omløpsmidler 1.341.000 186.000 673.000 88.000 51.000
Sum eiendeler 8.319.000 10.856.000 14.560.000 16.675.000 18.674.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 -6.838.000 -2.683.000 -2.696.000 -2.408.000
Sum egenkapital 1.376.000 -6.732.000 -2.577.000 -2.590.000 -2.302.000
Sum langsiktig gjeld 0 17.588.000 6.791.000 8.125.000 8.142.000
Sum kortsiktig gjeld 6.943.000 0 10.346.000 11.140.000 12.834.000
Sum gjeld og egenkapital 8.319.000 10.856.000 14.560.000 16.675.000 18.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.000 706.000 902.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 3.000 706.000 902.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -202.000 -222.000 -221.000 -220.000 -220.000
Nedskrivning 0 -153.000 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -3.194.000 -247.000 -163.000 -102.000
Driftskostnader -451.000 -3.569.000 -468.000 -383.000 -322.000
Driftsresultat -447.000 -2.863.000 434.000 217.000 278.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -307.000 -316.000 -367.000 -492.000 -2.935.000
Finans -307.000 -316.000 -367.000 -492.000 -2.935.000
Konsernbidrag 939.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 -4.154.000 13.000 -288.000 -2.614.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 521.000 0 976.000 1.031.000 1.044.000
Fast eiendom 6.457.000 10.620.000 10.995.000 11.096.000 11.316.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.457.000 10.620.000 10.995.000 11.096.000 11.316.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 1.916.000 4.461.000 6.264.000
Sum anleggsmidler 6.978.000 10.670.000 13.887.000 16.587.000 18.623.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 78.000 31.000 631.000 31.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 18.000
Kasse, bank 45.000 155.000 42.000 57.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.341.000 186.000 673.000 88.000 51.000
Sum eiendeler 8.319.000 10.856.000 14.560.000 16.675.000 18.674.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 -6.838.000 -2.683.000 -2.696.000 -2.408.000
Sum egenkapital 1.376.000 -6.732.000 -2.577.000 -2.590.000 -2.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.290.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 17.588.000 6.791.000 8.125.000 8.142.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 653.000 0 10.346.000 11.140.000 12.834.000
Sum kortsiktig gjeld 6.943.000 0 10.346.000 11.140.000 12.834.000
Sum gjeld og egenkapital 8.319.000 10.856.000 14.560.000 16.675.000 18.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.602.000 186.000 -9.673.000 -11.052.000 -12.783.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 16.5 -17.7 -15.5 -12.3
Resultatgrad -405.5 48.1 36.2 46.3
Rentedekningsgrad -1.5 -9.1 1.2 0.4 0.1
Gjeldsgrad 5 -2.6 -6.6 -7.4 -9.1
Total kapitalrentabilitet -5.4 -26.4 3 1.3 1.5
Signatur
20.02.2019
SIGNATUR
MOEN ERIK
Prokurister
28.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex