Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamresanden Dyrebehandling As
Juridisk navn:  Hamresanden Dyrebehandling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45816810
Oscar Omdals terrasse 21 Oscar Omdals terrasse 21 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 912427927
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/3/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.34%
Resultat  
  
63.16%
Egenkapital  
  
-12.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 728.000 803.000 818.000 785.000 740.000
Resultat: -14.000 -38.000 14.000 10.000 -8.000
Egenkapital: 100.000 114.000 151.000 137.000 -33.000
Regnskap for  Hamresanden Dyrebehandling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 728.000 803.000 818.000 785.000 740.000
Driftskostnader -741.000 -840.000 -804.000 -770.000 -747.000
Driftsresultat -13.000 -37.000 14.000 15.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -6.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -6.000 -1.000
Resultat før skatt -14.000 -38.000 14.000 10.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -38.000 14.000 10.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 285.000 273.000 319.000 287.000 319.000
Sum eiendeler 285.000 273.000 319.000 287.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -76.000 -39.000 -53.000 -63.000
Sum egenkapital 100.000 114.000 151.000 137.000 -33.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 30.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 155.000 130.000 168.000 149.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 274.000 319.000 286.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 728.000 803.000 818.000 785.000 740.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 728.000 803.000 818.000 785.000 740.000
Varekostnad -452.000 -467.000 -572.000 -506.000 -457.000
Lønninger -249.000 -243.000 -170.000 -201.000 -230.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -54.000 -62.000 -63.000 -60.000
Driftskostnader -741.000 -840.000 -804.000 -770.000 -747.000
Driftsresultat -13.000 -37.000 14.000 15.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -6.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -38.000 14.000 10.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 203.000 218.000 274.000 243.000 222.000
Kundefordringer 8.000 4.000 12.000 11.000 9.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 51.000 34.000 33.000 88.000
Sum omløpsmidler 285.000 273.000 319.000 287.000 319.000
Sum eiendeler 285.000 273.000 319.000 287.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -76.000 -39.000 -53.000 -63.000
Sum egenkapital 100.000 114.000 151.000 137.000 -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 30.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 3.000 1.000 12.000
Betalbar skatt -4.000 -3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 42.000 32.000 4.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 90.000 133.000 145.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 130.000 168.000 149.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 274.000 319.000 286.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 143.000 151.000 138.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.9 1.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Soliditet 35.1 41.6 47.3 47.9 -10.4
Resultatgrad -1.8 -4.6 1.7 1.9 -0.9
Rentedekningsgrad 2.5 -7.0
Gjeldsgrad 1.9 1.4 1.1 1.1 -10.6
Total kapitalrentabilitet -4.6 -13.5 4.4 5.2 -2.2
Signatur
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
INA NORDAHL SØRLI
MONICA WIIG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex