Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamresanden Borettslag
Juridisk navn:  Hamresanden Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69147070
St. Marie Gate 46 St. Marie Gate 46 Fax: 69147071
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 986583238
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2004
Foretakstype: BRL
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Regnskapsfører: Fram-Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.82%
Resultat  
  
-2966.67%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.194.000 1.324.000 1.305.000 1.239.000 1.409.000
Resultat: -86.000 3.000 200.000 67.000 73.000
Egenkapital: 3.836.000 3.922.000 3.919.000 3.720.000 3.652.000
Regnskap for  Hamresanden Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.194.000 1.324.000 1.305.000 1.239.000 1.409.000
Driftskostnader -799.000 -905.000 -690.000 -725.000 -895.000
Driftsresultat 395.000 419.000 615.000 514.000 514.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Finanskostnader -487.000 -417.000 -416.000 -447.000 -451.000
Finans -482.000 -416.000 -415.000 -446.000 -442.000
Resultat før skatt -86.000 3.000 200.000 67.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 3.000 200.000 67.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.281.000 27.212.000 27.083.000 27.083.000 27.083.000
Sum omløpsmidler 753.000 1.175.000 956.000 665.000 654.000
Sum eiendeler 28.034.000 28.387.000 28.039.000 27.748.000 27.737.000
Sum opptjent egenkapital 3.834.000 3.920.000 3.917.000 3.718.000 3.650.000
Sum egenkapital 3.836.000 3.922.000 3.919.000 3.720.000 3.652.000
Sum langsiktig gjeld 24.000.000 23.950.000 23.900.000 23.850.000 23.850.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 514.000 220.000 179.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 28.034.000 28.386.000 28.039.000 27.749.000 27.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.194.000 1.324.000 1.305.000 1.239.000 1.409.000
Driftsinntekter 1.194.000 1.324.000 1.305.000 1.239.000 1.409.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -799.000 -905.000 -690.000 -725.000 -895.000
Driftskostnader -799.000 -905.000 -690.000 -725.000 -895.000
Driftsresultat 395.000 419.000 615.000 514.000 514.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Finanskostnader -487.000 -417.000 -416.000 -447.000 -451.000
Finans -482.000 -416.000 -415.000 -446.000 -442.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 3.000 200.000 67.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.083.000 27.212.000 27.083.000 27.083.000 27.083.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.281.000 27.212.000 27.083.000 27.083.000 27.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.281.000 27.212.000 27.083.000 27.083.000 27.083.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 16.000 5.000 29.000 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 741.000 1.159.000 949.000 636.000 614.000
Sum omløpsmidler 753.000 1.175.000 956.000 665.000 654.000
Sum eiendeler 28.034.000 28.387.000 28.039.000 27.748.000 27.737.000
Sum opptjent egenkapital 3.834.000 3.920.000 3.917.000 3.718.000 3.650.000
Sum egenkapital 3.836.000 3.922.000 3.919.000 3.720.000 3.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 450.000 400.000 350.000 350.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000.000 23.950.000 23.900.000 23.850.000 23.850.000
Leverandørgjeld 140.000 475.000 176.000 137.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 39.000 43.000 42.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 514.000 220.000 179.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 28.034.000 28.386.000 28.039.000 27.749.000 27.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 661.000 736.000 486.000 419.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.3 4.3 3.7 2.8
Likviditetsgrad 2 3.8 2.3 4.3 3.7 2.8
Soliditet 13.7 13.8 1 13.4 13.2
Resultatgrad 33.1 31.6 47.1 41.5 36.5
Rentedekningsgrad 0.8 1 1.5 1.1 1.2
Gjeldsgrad 6.3 6.2 6.2 6.5 6.6
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.5 2.2 1.9 1.9
Signatur
20.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex