Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamres Interesser As
Juridisk navn:  Hamres Interesser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bygdøy Allé 58B Bygdøy Allé 58B Fax:
0265 Oslo 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915348653
Aksjekapital: 330.330 NOK
Etableringsdato: 4/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.28%
Egenkapital  
  
90.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.065.000 3.557.000 -31.000 -9.000 -7.000
Egenkapital: 8.571.000 4.506.000 1.479.000 306.000 315.000
Regnskap for  Hamres Interesser As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat -22.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 4.116.000 3.638.000 66.000 0 0
Finanskostnader -29.000 -72.000 -82.000 0 0
Finans 4.087.000 3.566.000 -16.000 0 0
Resultat før skatt 4.065.000 3.557.000 -31.000 -9.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.065.000 3.557.000 -31.000 -9.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.681.000 4.933.000 5.065.000 333.000 333.000
Sum omløpsmidler 911.000 1.486.000 33.000 23.000 7.000
Sum eiendeler 8.592.000 6.419.000 5.098.000 356.000 340.000
Sum opptjent egenkapital 7.036.000 2.971.000 -47.000 -15.000 -7.000
Sum egenkapital 8.571.000 4.506.000 1.479.000 306.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 1.913.000 3.619.000 50.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 8.592.000 6.419.000 5.098.000 357.000 340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Driftskostnader -22.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat -22.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 4.116.000 3.638.000 66.000 0 0
Finanskostnader -29.000 -72.000 -82.000 0 0
Finans 4.087.000 3.566.000 -16.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -530.000 0 0 0
Årsresultat 4.065.000 3.557.000 -31.000 -9.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.681.000 4.933.000 5.065.000 333.000 333.000
Sum anleggsmidler 7.681.000 4.933.000 5.065.000 333.000 333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 124.000 524.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 787.000 962.000 33.000 23.000 7.000
Sum omløpsmidler 911.000 1.486.000 33.000 23.000 7.000
Sum eiendeler 8.592.000 6.419.000 5.098.000 356.000 340.000
Sum opptjent egenkapital 7.036.000 2.971.000 -47.000 -15.000 -7.000
Sum egenkapital 8.571.000 4.506.000 1.479.000 306.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -530.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.383.000 3.619.000 50.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 1.913.000 3.619.000 50.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 8.592.000 6.419.000 5.098.000 357.000 340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 890.000 -427.000 -3.586.000 -27.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 43.4 0.8 0 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 43.4 0.8 0 0.5 0.3
Soliditet 99.8 70.2 2 8 92.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0 0.4 2.4 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 47.6 56.5 1 -2.5 -2.1
Signatur
06.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex