Hamre Rekneskap V/sjur Hamre
Juridisk navn:  Hamre Rekneskap V/sjur Hamre
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56512885
Nyresvegen 3 Nyresvegen 3 Fax: 56512885
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 970002375
Aksjekapital: -16 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.9%
Resultat  
  
-20.83%
Egenkapital  
  
155.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 674.000 821.000 787.000 731.000 715.000
Resultat: 441.000 557.000 536.000 489.000 480.000
Egenkapital: 133.000 52.000 261.000 -12.000 -7.000
Regnskap for  Hamre Rekneskap V/sjur Hamre
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 674.000 821.000 787.000 731.000 715.000
Driftskostnader -232.000 -262.000 -250.000 -241.000 -234.000
Driftsresultat 442.000 558.000 536.000 490.000 481.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 441.000 557.000 536.000 489.000 480.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 557.000 536.000 489.000 480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 174.000 91.000 306.000 35.000 36.000
Sum eiendeler 174.000 91.000 306.000 35.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 52.000 261.000 -12.000 -7.000
Sum egenkapital 133.000 52.000 261.000 -12.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 39.000 45.000 46.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 91.000 306.000 34.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 574.000 821.000 787.000 731.000 715.000
Andre inntekter 100.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 674.000 821.000 787.000 731.000 715.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -262.000 -250.000 -239.000 -231.000
Driftskostnader -232.000 -262.000 -250.000 -241.000 -234.000
Driftsresultat 442.000 558.000 536.000 490.000 481.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 557.000 536.000 489.000 480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Kundefordringer 0 58.000 25.000 34.000 17.000
Andre fordringer 108.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 32.000 281.000 0 19.000
Sum omløpsmidler 174.000 91.000 306.000 35.000 36.000
Sum eiendeler 174.000 91.000 306.000 35.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 52.000 261.000 -12.000 -7.000
Sum egenkapital 133.000 52.000 261.000 -12.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 0 20.000 2.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 23.000 18.000 22.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 16.000 7.000 18.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 39.000 45.000 46.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 91.000 306.000 34.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 52.000 261.000 -11.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.3 6.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 4.3 2.4 6.8 0.8 0.8
Soliditet 76.4 57.1 85.3 -35.3 -18.9
Resultatgrad 65.6 68.0 68.1 67.0 67.3
Rentedekningsgrad 442.0 558.0 536.0 490.0 481.0
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.2 -3.8 -6.3
Total kapitalrentabilitet 254.0 613.2 175.2 1441.2 1300.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex