Hammersmark Olden Design AS
Juridisk navn:  Hammersmark Olden Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72568148
Lagmann Lindboes Vei 26 Lagmann Lindboes Vei 26 Fax:
7020 Trondheim 7020 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991236619
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
50%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-2.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat: -8.000 -8.000 -11.000 -16.000 -22.000
Egenkapital: -290.000 -283.000 -275.000 -263.000 -247.000
Regnskap for  Hammersmark Olden Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -17.000 -23.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -11.000 -16.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -8.000 -11.000 -16.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -8.000 -11.000 -16.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 315.000 317.000 317.000 318.000 318.000
Sum eiendeler 315.000 317.000 317.000 318.000 318.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -573.000 -565.000 -553.000 -537.000
Sum egenkapital -290.000 -283.000 -275.000 -263.000 -247.000
Sum langsiktig gjeld 277.000 277.000 277.000 277.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 322.000 315.000 304.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 316.000 317.000 318.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Varekostnad -1.000 -2.000 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -12.000 -17.000 -23.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -17.000 -23.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -11.000 -16.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -8.000 -11.000 -16.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 314.000 315.000 316.000 317.000 317.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 315.000 317.000 317.000 318.000 318.000
Sum eiendeler 315.000 317.000 317.000 318.000 318.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -573.000 -565.000 -553.000 -537.000
Sum egenkapital -290.000 -283.000 -275.000 -263.000 -247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 277.000 277.000 277.000 277.000 277.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000 322.000 313.000 304.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 322.000 315.000 304.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 316.000 317.000 318.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -5.000 2.000 14.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -91.8 -89.6 -86.8 -82.7 -77.7
Resultatgrad -266.7 -1600.0 -2200.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -2.1 -2.2 -2.2 -2.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 -2.5 -3.5 -5.0 -6.9
Signatur
18.09.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex