Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hammerfest Fryseterminal AS
Juridisk navn:  Hammerfest Fryseterminal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78421780
Havneveien 40 Havneveien 40 Fax: 78421790
9610 Rypefjord 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 979312164
Aksjekapital: 4.800.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.05%
Resultat  
  
32.53%
Egenkapital  
  
20.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.127.000 18.426.000 17.790.000 16.555.000 17.706.000
Resultat: 2.750.000 2.075.000 1.401.000 899.000 1.662.000
Egenkapital: 11.239.000 9.323.000 9.161.000 9.105.000 9.034.000
Regnskap for  Hammerfest Fryseterminal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.127.000 18.426.000 17.790.000 16.555.000 17.706.000
Driftskostnader -14.104.000 -16.052.000 -16.043.000 -15.224.000 -15.493.000
Driftsresultat 3.024.000 2.374.000 1.747.000 1.331.000 2.213.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -275.000 -301.000 -349.000 -435.000 -552.000
Finans -273.000 -299.000 -346.000 -432.000 -551.000
Resultat før skatt 2.750.000 2.075.000 1.401.000 899.000 1.662.000
Skattekostnad -834.000 -713.000 -545.000 -428.000 -632.000
Årsresultat 1.916.000 1.362.000 856.000 471.000 1.029.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.282.000 13.077.000 15.088.000 17.244.000 19.315.000
Sum omløpsmidler 6.621.000 6.288.000 5.418.000 4.659.000 5.125.000
Sum eiendeler 17.903.000 19.365.000 20.506.000 21.903.000 24.440.000
Sum opptjent egenkapital 6.439.000 4.523.000 4.361.000 4.305.000 4.234.000
Sum egenkapital 11.239.000 9.323.000 9.161.000 9.105.000 9.034.000
Sum langsiktig gjeld 4.590.000 6.416.000 8.281.000 10.366.000 12.572.000
Sum kortsiktig gjeld 2.075.000 3.627.000 3.065.000 2.432.000 2.836.000
Sum gjeld og egenkapital 17.904.000 19.366.000 20.507.000 21.903.000 24.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.524.000 16.274.000 15.942.000 15.580.000 17.042.000
Andre inntekter 1.602.000 2.152.000 1.849.000 974.000 664.000
Driftsinntekter 17.127.000 18.426.000 17.790.000 16.555.000 17.706.000
Varekostnad -2.190.000 -3.479.000 -3.750.000 -3.006.000 -2.741.000
Lønninger -5.206.000 -4.908.000 -5.153.000 -5.086.000 -5.777.000
Avskrivning -2.173.000 -2.175.000 -2.073.000 -2.118.000 -2.073.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.535.000 -5.490.000 -5.067.000 -5.014.000 -4.902.000
Driftskostnader -14.104.000 -16.052.000 -16.043.000 -15.224.000 -15.493.000
Driftsresultat 3.024.000 2.374.000 1.747.000 1.331.000 2.213.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -275.000 -301.000 -349.000 -435.000 -552.000
Finans -273.000 -299.000 -346.000 -432.000 -551.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 -800.000 -400.000 -500.000
Årsresultat 1.916.000 1.362.000 856.000 471.000 1.029.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.732.000 12.688.000 14.645.000 16.601.000 18.557.000
Maskiner anlegg 196.000 131.000 211.000 264.000 304.000
Driftsløsøre 354.000 258.000 233.000 378.000 454.000
Sum varige driftsmidler 11.282.000 13.077.000 15.088.000 17.244.000 19.315.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.282.000 13.077.000 15.088.000 17.244.000 19.315.000
Varebeholdning 363.000 406.000 419.000 506.000 408.000
Kundefordringer 706.000 2.253.000 2.507.000 1.789.000 2.314.000
Andre fordringer 146.000 145.000 255.000 286.000 454.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.406.000 3.484.000 2.236.000 2.079.000 1.949.000
Sum omløpsmidler 6.621.000 6.288.000 5.418.000 4.659.000 5.125.000
Sum eiendeler 17.903.000 19.365.000 20.506.000 21.903.000 24.440.000
Sum opptjent egenkapital 6.439.000 4.523.000 4.361.000 4.305.000 4.234.000
Sum egenkapital 11.239.000 9.323.000 9.161.000 9.105.000 9.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 39.000 178.000 317.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.590.000 6.416.000 8.281.000 10.366.000 12.572.000
Leverandørgjeld 296.000 426.000 538.000 362.000 478.000
Betalbar skatt 834.000 713.000 545.000 428.000 632.000
Skyldig offentlige avgifter 360.000 712.000 608.000 633.000 507.000
Utbytte 0 -1.200.000 -800.000 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 585.000 576.000 573.000 609.000 718.000
Sum kortsiktig gjeld 2.075.000 3.627.000 3.065.000 2.432.000 2.836.000
Sum gjeld og egenkapital 17.904.000 19.366.000 20.507.000 21.903.000 24.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.546.000 2.661.000 2.353.000 2.227.000 2.289.000
Likviditetsgrad 1 3 1.7 1.8 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 3 1.6 1.6 1.7 1.7
Soliditet 62.8 48.1 44.7 41.6 37.0
Resultatgrad 17.7 12.9 9.8 8 12.5
Rentedekningsgrad 1 7.9 5 3.1 4.0
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1.2 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 16.9 12.3 8.5 6.1 9.1
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex