Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halvorsens Eiendom As
Juridisk navn:  Halvorsens Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97960279
Fore Fore Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 914925169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.59%
Resultat  
  
-15.5%
Egenkapital  
  
575%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 226.000 232.000 164.000 0
Resultat: 109.000 129.000 -140.000 -104.000
Egenkapital: 95.000 -20.000 -149.000 -10.000
Regnskap for  Halvorsens Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 226.000 232.000 164.000 0
Driftskostnader -68.000 -51.000 -255.000 -100.000
Driftsresultat 158.000 181.000 -91.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -52.000 -49.000 -4.000
Finans -48.000 -52.000 -49.000 -4.000
Resultat før skatt 109.000 129.000 -140.000 -104.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 129.000 -140.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.241.000 2.241.000 2.095.000 1.338.000
Sum omløpsmidler 64.000 132.000 80.000 1.133.000
Sum eiendeler 2.305.000 2.373.000 2.175.000 2.471.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -114.000 -243.000 -104.000
Sum egenkapital 95.000 -20.000 -149.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 957.000 1.040.000 1.120.000 1.200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.353.000 1.204.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 2.305.000 2.373.000 2.175.000 2.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 226.000 232.000 164.000 0
Driftsinntekter 226.000 232.000 164.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -77.000 0
Avskrivning 0 0 -87.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -51.000 -91.000 -44.000
Driftskostnader -68.000 -51.000 -255.000 -100.000
Driftsresultat 158.000 181.000 -91.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -52.000 -49.000 -4.000
Finans -48.000 -52.000 -49.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 129.000 -140.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.241.000 2.241.000 2.095.000 1.338.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.241.000 2.241.000 2.095.000 1.338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.241.000 2.241.000 2.095.000 1.338.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 132.000 80.000 1.124.000
Sum omløpsmidler 64.000 132.000 80.000 1.133.000
Sum eiendeler 2.305.000 2.373.000 2.175.000 2.471.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -114.000 -243.000 -104.000
Sum egenkapital 95.000 -20.000 -149.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 957.000 1.040.000 1.120.000 1.200.000
Leverandørgjeld 0 0 -149.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.253.000 1.353.000 1.333.000 1.281.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.353.000 1.204.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 2.305.000 2.373.000 2.175.000 2.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.189.000 -1.221.000 -1.124.000 -148.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.9
Soliditet 4.1 -0.8 -6.9 -0.4
Resultatgrad 69.9 7 -55.5
Rentedekningsgrad 3.3 3.5 -1.9 -25.0
Gjeldsgrad 23.3 -119.7 -15.6 -248.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 7.6 -4.2 -4.0
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex