Hallingdal Renovasjon Iks
Juridisk navn:  Hallingdal Renovasjon Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32086110
Kleivi Næringspark 31 Kleivi Næringspark 31 Fax: 32086119
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 951608629
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 1/1/1980 1
Foretakstype: IKS
Tidligere navn: hallingdal renovasjon
Revisor: Kommunerevisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
3.37%
Resultat  
  
-168.69%
Egenkapital  
  
-5802.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 79.022.000 76.445.000 80.230.000 72.091.000 72.014.000
Resultat: -7.475.000 -2.782.000 1.099.000 -924.000 915.000
Egenkapital: -14.826.000 260.000 3.041.000 1.942.000 -161.000
Regnskap for  Hallingdal Renovasjon Iks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 79.022.000 76.445.000 80.230.000 72.091.000 72.014.000
Driftskostnader -84.139.000 -77.834.000 -77.684.000 -71.760.000 -69.580.000
Driftsresultat -5.117.000 -1.389.000 2.547.000 331.000 2.433.000
Finansinntekter -165.000 22.000 15.000 108.000 35.000
Finanskostnader -2.193.000 -1.415.000 -1.462.000 -1.363.000 -1.552.000
Finans -2.358.000 -1.393.000 -1.447.000 -1.255.000 -1.517.000
Resultat før skatt -7.475.000 -2.782.000 1.099.000 -924.000 915.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.475.000 -2.782.000 1.099.000 -924.000 915.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.155.000 89.074.000 90.789.000 81.459.000 80.021.000
Sum omløpsmidler 3.357.000 8.105.000 10.734.000 9.781.000 14.605.000
Sum eiendeler 94.512.000 97.179.000 101.523.000 91.240.000 94.626.000
Sum opptjent egenkapital -14.826.000 260.000 3.041.000 1.942.000 -161.000
Sum egenkapital -14.826.000 260.000 3.041.000 1.942.000 -161.000
Sum langsiktig gjeld 98.073.000 89.425.000 90.896.000 82.965.000 87.459.000
Sum kortsiktig gjeld 11.264.000 7.494.000 7.585.000 6.333.000 7.327.000
Sum gjeld og egenkapital 94.511.000 97.179.000 101.522.000 91.240.000 94.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.064.000 23.794.000 22.384.000 19.162.000 20.117.000
Andre inntekter 54.958.000 52.651.000 57.846.000 52.929.000 51.896.000
Driftsinntekter 79.022.000 76.445.000 80.230.000 72.091.000 72.014.000
Varekostnad -70.000 -44.000 -102.000 -157.000 -189.000
Lønninger -34.983.000 -32.734.000 -30.622.000 -29.998.000 -28.464.000
Avskrivning -11.897.000 -12.860.000 -11.045.000 -9.769.000 -9.245.000
Nedskrivning -678.000 0 0 0 -43.000
Andre driftskostnader -36.511.000 -32.196.000 -35.915.000 -31.836.000 -31.639.000
Driftskostnader -84.139.000 -77.834.000 -77.684.000 -71.760.000 -69.580.000
Driftsresultat -5.117.000 -1.389.000 2.547.000 331.000 2.433.000
Finansinntekter -165.000 22.000 15.000 108.000 35.000
Finanskostnader -2.193.000 -1.415.000 -1.462.000 -1.363.000 -1.552.000
Finans -2.358.000 -1.393.000 -1.447.000 -1.255.000 -1.517.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.475.000 -2.782.000 1.099.000 -924.000 915.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.141.000 15.326.000 17.090.000 17.818.000 17.466.000
Maskiner anlegg 72.014.000 73.748.000 73.698.000 63.641.000 62.556.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 91.155.000 89.074.000 90.789.000 81.459.000 80.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.155.000 89.074.000 90.789.000 81.459.000 80.021.000
Varebeholdning 15.000 40.000 40.000 47.000 62.000
Kundefordringer 4.980.000 4.738.000 5.935.000 4.327.000 4.017.000
Andre fordringer 289.000 0 0 0 0
Sum investeringer 4.482.000 2.387.000 2.305.000 2.232.000 2.263.000
Kasse, bank 0 940.000 2.453.000 3.176.000 8.263.000
Sum omløpsmidler 3.357.000 8.105.000 10.734.000 9.781.000 14.605.000
Sum eiendeler 94.512.000 97.179.000 101.523.000 91.240.000 94.626.000
Sum opptjent egenkapital -14.826.000 260.000 3.041.000 1.942.000 -161.000
Sum egenkapital -14.826.000 260.000 3.041.000 1.942.000 -161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.526.000 1.266.000 1.290.000 1.300.000 4.326.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 98.073.000 89.425.000 90.896.000 82.965.000 87.459.000
Leverandørgjeld 4.927.000 2.935.000 2.602.000 1.567.000 3.462.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 483.000 1.243.000 1.007.000 347.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.119.000 4.076.000 3.740.000 3.759.000 3.519.000
Sum kortsiktig gjeld 11.264.000 7.494.000 7.585.000 6.333.000 7.327.000
Sum gjeld og egenkapital 94.511.000 97.179.000 101.522.000 91.240.000 94.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.907.000 611.000 3.149.000 3.448.000 7.278.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.1 1.4 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 0.3 1.1 1.4 1.5 2.0
Soliditet -15.7 0.3 3 2.1 -0.2
Resultatgrad -6.5 -1.8 3.2 0.5 3.4
Rentedekningsgrad -2.3 1.7 0.2 1.6
Gjeldsgrad -7.4 372.8 32.4 4 -588.7
Total kapitalrentabilitet -5.6 -1.4 2.5 0.5 2.6
Signatur
08.06.2020
SELSKAPET FORPLIKTES VED UNDERSKRIFT AV STYRETS FORMANN OG
DRIFTSBESTYRER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2020
PROKURA
SATASLÅTTEN LEIF OVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex