Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halaas Og Mohn AS
Juridisk navn:  Halaas Og Mohn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71572850
Postboks 2113 Omagata 84 Fax: 71572851
6502 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 865070942
Aksjekapital: 2.120.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/17/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.16%
Resultat  
  
114.76%
Egenkapital  
  
324.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.655.000 22.425.000 14.168.000 18.897.000 22.890.000
Resultat: 475.000 -3.218.000 -6.214.000 -1.534.000 -6.070.000
Egenkapital: 10.162.000 2.394.000 678.000 5.393.000 3.926.000
Regnskap for  Halaas Og Mohn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.655.000 22.425.000 14.168.000 18.897.000 22.890.000
Driftskostnader -30.329.000 -24.846.000 -19.950.000 -20.090.000 -28.742.000
Driftsresultat 1.326.000 -2.422.000 -5.783.000 -1.193.000 -5.852.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 12.000
Finanskostnader -850.000 -796.000 -432.000 -342.000 -230.000
Finans -850.000 -796.000 -431.000 -341.000 -218.000
Resultat før skatt 475.000 -3.218.000 -6.214.000 -1.534.000 -6.070.000
Skattekostnad -106.000 3.433.000 0 0 372.000
Årsresultat 369.000 215.000 -6.214.000 -1.534.000 -5.698.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.213.000 13.681.000 10.588.000 12.186.000 9.729.000
Sum omløpsmidler 11.015.000 8.077.000 4.190.000 4.871.000 6.148.000
Sum eiendeler 28.228.000 21.758.000 14.778.000 17.057.000 15.877.000
Sum opptjent egenkapital -4.838.000 -5.206.000 -5.422.000 793.000 2.326.000
Sum egenkapital 10.162.000 2.394.000 678.000 5.393.000 3.926.000
Sum langsiktig gjeld 7.714.000 8.532.000 8.671.000 8.879.000 5.087.000
Sum kortsiktig gjeld 10.353.000 10.832.000 5.429.000 2.785.000 6.863.000
Sum gjeld og egenkapital 28.229.000 21.758.000 14.778.000 17.057.000 15.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.624.000 22.380.000 14.148.000 18.891.000 22.878.000
Andre inntekter 31.000 45.000 19.000 7.000 12.000
Driftsinntekter 31.655.000 22.425.000 14.168.000 18.897.000 22.890.000
Varekostnad -4.765.000 -2.946.000 -3.812.000 -3.745.000 -5.705.000
Lønninger -17.940.000 -14.763.000 -9.069.000 -12.795.000 -14.954.000
Avskrivning -1.283.000 -1.204.000 -1.292.000 2.368.000 -1.792.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.341.000 -5.933.000 -5.777.000 -5.918.000 -6.291.000
Driftskostnader -30.329.000 -24.846.000 -19.950.000 -20.090.000 -28.742.000
Driftsresultat 1.326.000 -2.422.000 -5.783.000 -1.193.000 -5.852.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 12.000
Finanskostnader -850.000 -796.000 -432.000 -342.000 -230.000
Finans -850.000 -796.000 -431.000 -341.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 369.000 215.000 -6.214.000 -1.534.000 -5.698.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.327.000 3.433.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 746.000 1.072.000 1.035.000 1.360.000 0
Driftsløsøre 13.036.000 9.071.000 9.448.000 10.720.000 9.099.000
Sum varige driftsmidler 13.782.000 10.143.000 10.483.000 12.081.000 9.099.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 630.000
Sum anleggsmidler 17.213.000 13.681.000 10.588.000 12.186.000 9.729.000
Varebeholdning 1.160.000 639.000 516.000 412.000 412.000
Kundefordringer 8.266.000 4.939.000 2.787.000 1.221.000 4.520.000
Andre fordringer 979.000 1.929.000 884.000 881.000 1.204.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 610.000 570.000 3.000 2.357.000 11.000
Sum omløpsmidler 11.015.000 8.077.000 4.190.000 4.871.000 6.148.000
Sum eiendeler 28.228.000 21.758.000 14.778.000 17.057.000 15.877.000
Sum opptjent egenkapital -4.838.000 -5.206.000 -5.422.000 793.000 2.326.000
Sum egenkapital 10.162.000 2.394.000 678.000 5.393.000 3.926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 602.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.558.000 6.551.000 2.565.000 0 1.765.000
Sum langsiktig gjeld 7.714.000 8.532.000 8.671.000 8.879.000 5.087.000
Leverandørgjeld 1.674.000 1.545.000 1.304.000 1.116.000 2.932.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.336.000 1.349.000 729.000 420.000 545.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.786.000 1.386.000 831.000 1.249.000 1.621.000
Sum kortsiktig gjeld 10.353.000 10.832.000 5.429.000 2.785.000 6.863.000
Sum gjeld og egenkapital 28.229.000 21.758.000 14.778.000 17.057.000 15.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 662.000 -2.755.000 -1.239.000 2.086.000 -715.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.8 1.7 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.7 1.6 0.9
Soliditet 3 1 4.6 31.6 24.7
Resultatgrad 4.2 -10.8 -40.8 -6.3 -25.6
Rentedekningsgrad 1.6 - -13.4 -3.5 -25.4
Gjeldsgrad 1.8 8.1 20.8 2.2 3.0
Total kapitalrentabilitet 4.7 -11.1 -39.1 -36.8
Signatur
15.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HALAAS PER-EINAR
PROKURA HVER FOR SEG
HALAAS FREDRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex