Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagerupsvei 32 Y As
Juridisk navn:  Hagerupsvei 32 Y As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hagerups Vei 32X Hagerups Vei 32X Fax:
5093 Bergen 5093 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 812891782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Einar Grimstad
Regnskapsfører: Iwo Regnskap V/Ingeborg Wolff
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-108.77%
Egenkapital  
  
-13.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: -5.000 57.000 27.000 59.000 15.000
Egenkapital: 369.000 426.000 426.000 426.000 445.000
Regnskap for  Hagerupsvei 32 Y As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -125.000 -63.000 -93.000 -61.000 -105.000
Driftsresultat -5.000 56.000 27.000 59.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 57.000 27.000 59.000 15.000
Skattekostnad -2.000 -13.000 -6.000 -15.000 -4.000
Årsresultat -7.000 43.000 20.000 44.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000
Sum omløpsmidler 89.000 246.000 181.000 130.000 80.000
Sum eiendeler 463.000 620.000 555.000 504.000 454.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 396.000 396.000 396.000 415.000
Sum egenkapital 369.000 426.000 426.000 426.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 194.000 129.000 78.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 620.000 555.000 504.000 455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftsinntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -51.000 -53.000 -80.000 -40.000 -78.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -10.000 -13.000 -21.000 -27.000
Driftskostnader -125.000 -63.000 -93.000 -61.000 -105.000
Driftsresultat -5.000 56.000 27.000 59.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -43.000 -20.000 -63.000 0
Årsresultat -7.000 43.000 20.000 44.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 56.000 0 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 246.000 125.000 130.000 69.000
Sum omløpsmidler 89.000 246.000 181.000 130.000 80.000
Sum eiendeler 463.000 620.000 555.000 504.000 454.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 396.000 396.000 396.000 415.000
Sum egenkapital 369.000 426.000 426.000 426.000 445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 2.000 13.000 6.000 15.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 6.000 5.000 0 5.000
Utbytte -50.000 -43.000 -20.000 -63.000 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 175.000 118.000 64.000 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 194.000 129.000 78.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 620.000 555.000 504.000 455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 52.000 52.000 52.000 70.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.4 1.7 8.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.4 1.7 8.1
Soliditet 79.7 68.7 76.8 84.5 97.8
Resultatgrad -4.2 46.7 22.5 49.2 12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 9 4.9 11.7 3.3
Signatur
13.08.2020
STYRELEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex