Hageredskap & Maskinutleie As
Juridisk navn:  Hageredskap & Maskinutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ødegårdssvingen 14 Ødegårdssvingen 14 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 918470603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
248%
Egenkapital  
  
680%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 66.000 0
Resultat: 37.000 -25.000
Egenkapital: 39.000 5.000
Regnskap for  Hageredskap & Maskinutleie As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 66.000 0
Driftskostnader -28.000 -25.000
Driftsresultat 37.000 -25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 37.000 -25.000
Skattekostnad -3.000 0
Årsresultat 34.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 51.000
Sum omløpsmidler 17.000 1.000
Sum eiendeler 17.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -25.000
Sum egenkapital 39.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -23.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 0
Andre inntekter 9.000 0
Driftsinntekter 66.000 0
Varekostnad -2.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 -9.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -16.000
Driftskostnader -28.000 -25.000
Driftsresultat 37.000 -25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 34.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 51.000
Sum varige driftsmidler 0 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 51.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 17.000 1.000
Sum omløpsmidler 17.000 1.000
Sum eiendeler 17.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -25.000
Sum egenkapital 39.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000
Betalbar skatt 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -26.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld -23.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 -0.7 0
Likviditetsgrad 2 -0.7 0
Soliditet 243.8 9.6
Resultatgrad 56.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.6 9.4
Total kapitalrentabilitet 231.3 -48.1
Signatur
06.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex