Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagefokus AS
Juridisk navn:  Hagefokus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93004161
Bangs Vei 36 Bangs Vei 36 Fax:
1456 Nesoddtangen 1456 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 992409967
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/29/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.43%
Resultat  
  
-95.24%
Egenkapital  
  
0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.246.000 1.277.000 1.772.000 1.880.000 1.648.000
Resultat: 2.000 42.000 -94.000 106.000 283.000
Egenkapital: 407.000 405.000 388.000 482.000 402.000
Regnskap for  Hagefokus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.246.000 1.277.000 1.772.000 1.880.000 1.648.000
Driftskostnader -1.243.000 -1.237.000 -1.862.000 -1.752.000 -1.386.000
Driftsresultat 2.000 40.000 -91.000 128.000 262.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 3.000 24.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -4.000 -26.000 -4.000
Finans -1.000 3.000 -3.000 -23.000 20.000
Resultat før skatt 2.000 42.000 -94.000 106.000 283.000
Skattekostnad 0 -26.000 0 -27.000 -72.000
Årsresultat 2.000 17.000 -94.000 79.000 210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 16.000 20.000 26.000 32.000
Sum omløpsmidler 652.000 895.000 900.000 1.199.000 1.279.000
Sum eiendeler 652.000 911.000 920.000 1.225.000 1.311.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 305.000 288.000 382.000 302.000
Sum egenkapital 407.000 405.000 388.000 482.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 260.000 413.000 467.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 246.000 120.000 276.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 911.000 921.000 1.225.000 1.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.246.000 1.277.000 1.772.000 1.880.000 1.648.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.246.000 1.277.000 1.772.000 1.880.000 1.648.000
Varekostnad -397.000 -453.000 -802.000 -975.000 -793.000
Lønninger -79.000 -86.000 -131.000 -45.000 0
Avskrivning -16.000 -4.000 -5.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -27.000
Andre driftskostnader -751.000 -694.000 -924.000 -726.000 -560.000
Driftskostnader -1.243.000 -1.237.000 -1.862.000 -1.752.000 -1.386.000
Driftsresultat 2.000 40.000 -91.000 128.000 262.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 3.000 24.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -4.000 -26.000 -4.000
Finans -1.000 3.000 -3.000 -23.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 17.000 -94.000 79.000 210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 20.000 26.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 16.000 20.000 26.000 32.000
Varebeholdning 544.000 597.000 396.000 818.000 362.000
Kundefordringer 12.000 19.000 11.000 23.000 4.000
Andre fordringer 0 0 0 0 327.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 278.000 493.000 358.000 587.000
Sum omløpsmidler 652.000 895.000 900.000 1.199.000 1.279.000
Sum eiendeler 652.000 911.000 920.000 1.225.000 1.311.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 305.000 288.000 382.000 302.000
Sum egenkapital 407.000 405.000 388.000 482.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 260.000 413.000 467.000 487.000
Leverandørgjeld -83.000 22.000 -89.000 4.000 21.000
Betalbar skatt 26.000 26.000 0 27.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 85.000 63.000 16.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 113.000 146.000 229.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 246.000 120.000 276.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 911.000 921.000 1.225.000 1.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 537.000 649.000 780.000 923.000 857.000
Likviditetsgrad 1 5.7 3.6 7.5 4.3 3.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 4.2 1.4 2.2
Soliditet 62.3 44.5 42.1 39.3 30.7
Resultatgrad 0.2 3.1 -5.1 6.8 15.9
Rentedekningsgrad 1 4 -22.8 4.9 71.5
Gjeldsgrad 0.6 1.2 1.4 1.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 0.5 4.8 -9.8 10.7 21.8
Signatur
15.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex