Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyvn. 39 AS
Juridisk navn:  Hagebyvn. 39 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2663 Kjørbekk Rødmyrsvingen 53 Fax:
3702 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 988888397
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 10/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.1%
Resultat  
  
96.89%
Egenkapital  
  
11.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.233.000 1.062.000 1.124.000 1.129.000 1.605.000
Resultat: -10.000 -322.000 584.000 237.000 1.328.000
Egenkapital: 908.000 813.000 938.000 899.000 864.000
Regnskap for  Hagebyvn. 39 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.233.000 1.062.000 1.124.000 1.129.000 1.605.000
Driftskostnader -1.213.000 -1.392.000 -546.000 -902.000 -290.000
Driftsresultat 21.000 -330.000 578.000 227.000 1.315.000
Finansinntekter 3.000 8.000 6.000 11.000 14.000
Finanskostnader -34.000 0 0 0 0
Finans -31.000 8.000 6.000 11.000 14.000
Resultat før skatt -10.000 -322.000 584.000 237.000 1.328.000
Skattekostnad 1.000 75.000 -145.000 -63.000 -359.000
Årsresultat -9.000 -247.000 439.000 174.000 970.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.412.000 2.311.000 769.000 786.000 757.000
Sum omløpsmidler 704.000 427.000 917.000 478.000 1.121.000
Sum eiendeler 4.116.000 2.738.000 1.686.000 1.264.000 1.878.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 198.000 445.000 406.000 371.000
Sum egenkapital 908.000 813.000 938.000 899.000 864.000
Sum langsiktig gjeld 2.847.000 1.500.000 16.000 15.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 426.000 733.000 351.000 998.000
Sum gjeld og egenkapital 4.116.000 2.739.000 1.687.000 1.265.000 1.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.233.000 1.062.000 1.124.000 1.129.000 1.605.000
Driftsinntekter 1.233.000 1.062.000 1.124.000 1.129.000 1.605.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -189.000 -39.000 -17.000 -27.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.024.000 -1.353.000 -529.000 -875.000 -269.000
Driftskostnader -1.213.000 -1.392.000 -546.000 -902.000 -290.000
Driftsresultat 21.000 -330.000 578.000 227.000 1.315.000
Finansinntekter 3.000 8.000 6.000 11.000 14.000
Finanskostnader -34.000 0 0 0 0
Finans -31.000 8.000 6.000 11.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 -39.000 0
Utbytte 0 0 -400.000 -100.000 -600.000
Årsresultat -9.000 -247.000 439.000 174.000 970.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 22.000 0 0 0
Fast eiendom 3.412.000 2.289.000 769.000 786.000 757.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.412.000 2.289.000 769.000 786.000 757.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.412.000 2.311.000 769.000 786.000 757.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 322.000 74.000 28.000 62.000 41.000
Andre fordringer 115.000 142.000 3.000 24.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 52.000 886.000 393.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 704.000 427.000 917.000 478.000 1.121.000
Sum eiendeler 4.116.000 2.738.000 1.686.000 1.264.000 1.878.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 198.000 445.000 406.000 371.000
Sum egenkapital 908.000 813.000 938.000 899.000 864.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 16.000 15.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 154.000 54.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.847.000 1.500.000 16.000 15.000 16.000
Leverandørgjeld 298.000 395.000 5.000 141.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 144.000 50.000 357.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 30.000 0 15.000
Utbytte 0 0 -400.000 -100.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 63.000 31.000 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 426.000 733.000 351.000 998.000
Sum gjeld og egenkapital 4.116.000 2.739.000 1.687.000 1.265.000 1.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 343.000 1.000 184.000 127.000 123.000
Likviditetsgrad 1 2 1 1.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2 1 1.3 1.4 1.2
Soliditet 22.1 29.7 55.6 71.1 46.0
Resultatgrad 1.7 -31.1 51.4 20.1 81.9
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 3.5 2.4 0.8 0.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 -11.8 34.6 18.8 70.8
Signatur
29.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
MORTEN CHRISTIAN CHRISTOFFERS
Prokurister
29.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex