Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyveien 3 Leknes As
Juridisk navn:  Hagebyveien 3 Leknes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
J.M.Johansens Vei 19 J.M.Johansens Vei 19 Fax:
8340 Stamsund 8340 Stamsund
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 996631702
Aksjekapital: 292.500 NOK
Etableringsdato: 12/15/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.46%
Resultat  
  
-77.48%
Egenkapital  
  
-27.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 428.000 1.276.000 1.250.000 1.250.000 1.260.000
Resultat: 245.000 1.088.000 1.085.000 1.022.000 1.026.000
Egenkapital: 3.239.000 4.489.000 3.661.000 2.846.000 2.098.000
Regnskap for  Hagebyveien 3 Leknes As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 428.000 1.276.000 1.250.000 1.250.000 1.260.000
Driftskostnader -184.000 -190.000 -164.000 -232.000 -238.000
Driftsresultat 244.000 1.086.000 1.085.000 1.018.000 1.022.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 2.000 0 4.000 4.000
Resultat før skatt 245.000 1.088.000 1.085.000 1.022.000 1.026.000
Skattekostnad -55.000 -260.000 -270.000 -273.000 -277.000
Årsresultat 190.000 828.000 815.000 748.000 749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.052.000 2.148.000 2.243.000 2.338.000 2.433.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 2.691.000 1.794.000 959.000 1.750.000
Sum eiendeler 5.058.000 4.839.000 4.037.000 3.297.000 4.183.000
Sum opptjent egenkapital 2.947.000 4.197.000 3.369.000 2.554.000 1.805.000
Sum egenkapital 3.239.000 4.489.000 3.661.000 2.846.000 2.098.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 26.000 30.000 33.000 1.032.000
Sum kortsiktig gjeld 1.797.000 323.000 345.000 418.000 1.054.000
Sum gjeld og egenkapital 5.059.000 4.839.000 4.037.000 3.298.000 4.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 417.000 0 0
Andre inntekter 428.000 1.276.000 833.000 1.250.000 1.260.000
Driftsinntekter 428.000 1.276.000 1.250.000 1.250.000 1.260.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -22.000 -22.000
Avskrivning -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -95.000 -69.000 -115.000 -110.000
Driftskostnader -184.000 -190.000 -164.000 -232.000 -238.000
Driftsresultat 244.000 1.086.000 1.085.000 1.018.000 1.022.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 2.000 0 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 190.000 828.000 815.000 748.000 749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.052.000 2.148.000 2.243.000 2.338.000 2.433.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.052.000 2.148.000 2.243.000 2.338.000 2.433.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.052.000 2.148.000 2.243.000 2.338.000 2.433.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 134.000 78.000 391.000 105.000
Andre fordringer 6.000 33.000 32.000 8.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.238.000 2.524.000 1.684.000 561.000 1.643.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 2.691.000 1.794.000 959.000 1.750.000
Sum eiendeler 5.058.000 4.839.000 4.037.000 3.297.000 4.183.000
Sum opptjent egenkapital 2.947.000 4.197.000 3.369.000 2.554.000 1.805.000
Sum egenkapital 3.239.000 4.489.000 3.661.000 2.846.000 2.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 26.000 30.000 33.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.777.000 21.000 21.000 21.000 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 26.000 30.000 33.000 1.032.000
Leverandørgjeld 20.000 14.000 0 47.000 6.000
Betalbar skatt 0 264.000 273.000 275.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 24.000 52.000 75.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.048.000
Sum kortsiktig gjeld 1.797.000 323.000 345.000 418.000 1.054.000
Sum gjeld og egenkapital 5.059.000 4.839.000 4.037.000 3.298.000 4.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.209.000 2.368.000 1.449.000 541.000 696.000
Likviditetsgrad 1 1.7 8.3 5.2 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 8.3 5.2 2.3 1.7
Soliditet 6 92.8 90.7 86.3 50.1
Resultatgrad 5 85.1 86.8 81.4 81.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 4.8 22.5 26.9 31.0 24.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex