Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyveien 27 AS
Juridisk navn:  Hagebyveien 27 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22492050
Lyveien 18A Lyveien 18A Fax:
0777 Oslo 777 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989050540
Aksjekapital: 101.400 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statement As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.11%
Resultat  
  
-18.51%
Egenkapital  
  
7.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.494.000 1.449.000 1.457.000 1.348.000 1.141.000
Resultat: 810.000 994.000 591.000 1.022.000 492.000
Egenkapital: 9.129.000 8.497.000 7.701.000 7.220.000 6.420.000
Regnskap for  Hagebyveien 27 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.494.000 1.449.000 1.457.000 1.348.000 1.141.000
Driftskostnader -742.000 -504.000 -909.000 -354.000 -697.000
Driftsresultat 752.000 945.000 548.000 994.000 444.000
Finansinntekter 58.000 49.000 43.000 28.000 48.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 57.000 49.000 43.000 28.000 48.000
Resultat før skatt 810.000 994.000 591.000 1.022.000 492.000
Skattekostnad -178.000 -197.000 -110.000 -222.000 -62.000
Årsresultat 631.000 797.000 481.000 800.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.297.000 4.620.000 4.022.000 4.175.000 4.328.000
Sum omløpsmidler 6.142.000 5.328.000 5.012.000 4.607.000 3.498.000
Sum eiendeler 10.439.000 9.948.000 9.034.000 8.782.000 7.826.000
Sum opptjent egenkapital 9.027.000 8.396.000 7.599.000 7.118.000 6.319.000
Sum egenkapital 9.129.000 8.497.000 7.701.000 7.220.000 6.420.000
Sum langsiktig gjeld 647.000 694.000 739.000 803.000 887.000
Sum kortsiktig gjeld 663.000 757.000 593.000 759.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 10.438.000 9.948.000 9.032.000 8.781.000 7.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.493.000 1.449.000 1.457.000 1.348.000 1.141.000
Driftsinntekter 1.494.000 1.449.000 1.457.000 1.348.000 1.141.000
Varekostnad 0 0 -34.000 0 0
Lønninger -200.000 -74.000 -29.000 -23.000 -23.000
Avskrivning -323.000 -252.000 -153.000 -153.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -178.000 -693.000 -178.000 -521.000
Driftskostnader -742.000 -504.000 -909.000 -354.000 -697.000
Driftsresultat 752.000 945.000 548.000 994.000 444.000
Finansinntekter 58.000 49.000 43.000 28.000 48.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 57.000 49.000 43.000 28.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 631.000 797.000 481.000 800.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.716.000 3.869.000 4.022.000 4.175.000 4.328.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 581.000 751.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.297.000 4.620.000 4.022.000 4.175.000 4.328.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.297.000 4.620.000 4.022.000 4.175.000 4.328.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 262.000 486.000 220.000 48.000 390.000
Andre fordringer 54.000 37.000 27.000 27.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.826.000 4.804.000 4.765.000 4.532.000 3.081.000
Sum omløpsmidler 6.142.000 5.328.000 5.012.000 4.607.000 3.498.000
Sum eiendeler 10.439.000 9.948.000 9.034.000 8.782.000 7.826.000
Sum opptjent egenkapital 9.027.000 8.396.000 7.599.000 7.118.000 6.319.000
Sum egenkapital 9.129.000 8.497.000 7.701.000 7.220.000 6.420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 647.000 694.000 739.000 803.000 887.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 647.000 694.000 739.000 803.000 887.000
Leverandørgjeld 9.000 16.000 4.000 5.000 0
Betalbar skatt 225.000 243.000 173.000 306.000 147.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 110.000 59.000 89.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 376.000 389.000 356.000 359.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 663.000 757.000 593.000 759.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 10.438.000 9.948.000 9.032.000 8.781.000 7.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.479.000 4.571.000 4.419.000 3.848.000 2.979.000
Likviditetsgrad 1 9.3 7 8.5 6.1 6.7
Likviditetsgrad 2 9.3 7 8.5 6.1 6.8
Soliditet 87.5 85.4 85.3 82.2 82.0
Resultatgrad 50.3 65.2 37.6 73.7 38.9
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.8 1 6.5 11.6 6.3
Signatur
07.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex