Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyveien 26 AS
Juridisk navn:  Hagebyveien 26 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35904000
Postboks 2560 Kjørbekk Hagebyvegen 26 Fax: 35904010
3702 Skien 3734 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 929882679
Aksjekapital: 540.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.13%
Resultat  
  
5.67%
Egenkapital  
  
0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.051.000 6.059.000 6.734.000 6.747.000 7.117.000
Resultat: 1.360.000 1.287.000 2.688.000 2.501.000 2.871.000
Egenkapital: 6.729.000 6.668.000 6.672.000 5.633.000 4.759.000
Regnskap for  Hagebyveien 26 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.051.000 6.059.000 6.734.000 6.747.000 7.117.000
Driftskostnader -3.227.000 -3.500.000 -2.812.000 -3.006.000 -2.812.000
Driftsresultat 2.824.000 2.559.000 3.923.000 3.741.000 4.305.000
Finansinntekter 62.000 40.000 41.000 51.000 64.000
Finanskostnader -1.525.000 -1.311.000 -1.276.000 -1.291.000 -1.498.000
Finans -1.463.000 -1.271.000 -1.235.000 -1.240.000 -1.434.000
Resultat før skatt 1.360.000 1.287.000 2.688.000 2.501.000 2.871.000
Skattekostnad -299.000 -292.000 -648.000 -628.000 -789.000
Årsresultat 1.061.000 995.000 2.040.000 1.873.000 2.082.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.532.000 53.840.000 51.473.000 53.482.000 55.064.000
Sum omløpsmidler 2.538.000 3.257.000 4.479.000 4.001.000 3.744.000
Sum eiendeler 54.070.000 57.097.000 55.952.000 57.483.000 58.808.000
Sum opptjent egenkapital 6.132.000 6.071.000 6.075.000 5.036.000 4.162.000
Sum egenkapital 6.729.000 6.668.000 6.672.000 5.633.000 4.759.000
Sum langsiktig gjeld 45.922.000 49.055.000 47.438.000 49.500.000 52.250.000
Sum kortsiktig gjeld 1.419.000 1.375.000 1.842.000 2.350.000 1.798.000
Sum gjeld og egenkapital 54.070.000 57.098.000 55.952.000 57.483.000 58.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.051.000 6.059.000 6.734.000 6.747.000 7.117.000
Driftsinntekter 6.051.000 6.059.000 6.734.000 6.747.000 7.117.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.308.000 -2.256.000 -2.135.000 -2.034.000 -2.113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -919.000 -1.244.000 -677.000 -972.000 -699.000
Driftskostnader -3.227.000 -3.500.000 -2.812.000 -3.006.000 -2.812.000
Driftsresultat 2.824.000 2.559.000 3.923.000 3.741.000 4.305.000
Finansinntekter 62.000 40.000 41.000 51.000 64.000
Finanskostnader -1.525.000 -1.311.000 -1.276.000 -1.291.000 -1.498.000
Finans -1.463.000 -1.271.000 -1.235.000 -1.240.000 -1.434.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.061.000 995.000 2.040.000 1.873.000 2.082.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 73.000 60.000 169.000
Fast eiendom 51.532.000 53.840.000 51.304.000 53.421.000 54.895.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 96.000 0 0
Sum varige driftsmidler 51.532.000 53.840.000 51.400.000 53.421.000 54.895.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.532.000 53.840.000 51.473.000 53.482.000 55.064.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 248.000 93.000 644.000 57.000
Andre fordringer 13.000 284.000 41.000 41.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.504.000 2.726.000 4.345.000 3.315.000 3.671.000
Sum omløpsmidler 2.538.000 3.257.000 4.479.000 4.001.000 3.744.000
Sum eiendeler 54.070.000 57.097.000 55.952.000 57.483.000 58.808.000
Sum opptjent egenkapital 6.132.000 6.071.000 6.075.000 5.036.000 4.162.000
Sum egenkapital 6.729.000 6.668.000 6.672.000 5.633.000 4.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 95.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.922.000 49.055.000 47.438.000 49.500.000 52.250.000
Leverandørgjeld 8.000 185.000 136.000 784.000 52.000
Betalbar skatt 372.000 123.000 661.000 519.000 704.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 10.000 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.039.000 1.067.000 1.034.000 1.047.000 1.043.000
Sum kortsiktig gjeld 1.419.000 1.375.000 1.842.000 2.350.000 1.798.000
Sum gjeld og egenkapital 54.070.000 57.098.000 55.952.000 57.483.000 58.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.119.000 1.882.000 2.637.000 1.651.000 1.946.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.4 2.4 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 2.4 2.4 1.7 2.1
Soliditet 12.4 11.7 11.9 9.8 8.1
Resultatgrad 46.7 42.2 58.3 55.4 60.5
Rentedekningsgrad 1.9 2 3.1 2.9 2.9
Gjeldsgrad 7 7.6 7.4 9.2 11.4
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.6 7.1 6.6 7.4
Signatur
11.09.2009
STYRETS FORMANN OG 2 STYREMEDLEMMER HAR SELSKAPETS SIGNATUR
SAMMEN.
Prokurister
11.09.2009
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex