Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyendoc As
Juridisk navn:  Hagebyendoc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sognsvannsveien 27D Sognsvannsveien 27D Fax:
0372 Oslo 372 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916689969
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/27/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.52%
Resultat  
  
1.12%
Egenkapital  
  
67.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.168.000 1.038.000 829.000
Resultat: 542.000 536.000 659.000
Egenkapital: 1.553.000 928.000 526.000
Regnskap for  Hagebyendoc As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.168.000 1.038.000 829.000
Driftskostnader -657.000 -509.000 -170.000
Driftsresultat 511.000 528.000 659.000
Finansinntekter 37.000 19.000 0
Finanskostnader -7.000 -10.000 0
Finans 30.000 9.000 0
Resultat før skatt 542.000 536.000 659.000
Skattekostnad -125.000 -129.000 -163.000
Årsresultat 416.000 407.000 496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.258.000 1.221.000 0
Sum omløpsmidler 1.072.000 471.000 887.000
Sum eiendeler 2.330.000 1.692.000 887.000
Sum opptjent egenkapital 1.528.000 903.000 496.000
Sum egenkapital 1.553.000 928.000 526.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 301.000 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 463.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 2.329.000 1.691.000 887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.168.000 1.038.000 829.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.168.000 1.038.000 829.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -589.000 -319.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -190.000 -170.000
Driftskostnader -657.000 -509.000 -170.000
Driftsresultat 511.000 528.000 659.000
Finansinntekter 37.000 19.000 0
Finanskostnader -7.000 -10.000 0
Finans 30.000 9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 416.000 407.000 496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.258.000 1.221.000 0
Sum anleggsmidler 1.258.000 1.221.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 147.000 0
Andre fordringer 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.071.000 323.000 887.000
Sum omløpsmidler 1.072.000 471.000 887.000
Sum eiendeler 2.330.000 1.692.000 887.000
Sum opptjent egenkapital 1.528.000 903.000 496.000
Sum egenkapital 1.553.000 928.000 526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 96.000 301.000 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0
Betalbar skatt 47.000 128.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 556.000 301.000 198.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 34.000 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 463.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 2.329.000 1.691.000 887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 391.000 8.000 526.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1 2.5
Soliditet 66.7 54.8 59.3
Resultatgrad 43.8 50.9 79.5
Rentedekningsgrad 7 52.8
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 23.5 32.3 74.3
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex