Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyen Driftsforening
Juridisk navn:  Hagebyen Driftsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 107 C/O Obos Eiendomsforvaltning As Torgveien 10 Fax:
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 998801990
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/8/2012 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-106.06%
Egenkapital  
  
-0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Resultat: -4.000 66.000 99.000 73.000 82.000
Egenkapital: 539.000 543.000 477.000 378.000 305.000
Regnskap for  Hagebyen Driftsforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Driftskostnader -421.000 -352.000 -317.000 -343.000 -334.000
Driftsresultat -7.000 63.000 98.000 71.000 81.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -4.000 66.000 99.000 73.000 82.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 66.000 99.000 73.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 104.000 60.000 53.000 49.000
Sum omløpsmidler 518.000 520.000 433.000 333.000 261.000
Sum eiendeler 622.000 624.000 493.000 386.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 539.000 543.000 477.000 378.000 305.000
Sum egenkapital 539.000 543.000 477.000 378.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 84.000 82.000 16.000 8.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 625.000 493.000 386.000 311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Driftsinntekter 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -41.000 -55.000 -41.000 -41.000 -41.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -297.000 -276.000 -302.000 -293.000
Driftskostnader -421.000 -352.000 -317.000 -343.000 -334.000
Driftsresultat -7.000 63.000 98.000 71.000 81.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 66.000 99.000 73.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 104.000 104.000 60.000 53.000 49.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 104.000 104.000 60.000 53.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.000 104.000 60.000 53.000 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 71.000 72.000 0 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 448.000 433.000 332.000 260.000
Sum omløpsmidler 518.000 520.000 433.000 333.000 261.000
Sum eiendeler 622.000 624.000 493.000 386.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 539.000 543.000 477.000 378.000 305.000
Sum egenkapital 539.000 543.000 477.000 378.000 305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 76.000 9.000 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 82.000 16.000 8.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 625.000 493.000 386.000 311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 434.000 438.000 417.000 325.000 255.000
Likviditetsgrad 1 6.2 6.3 27.1 41.6 43.5
Likviditetsgrad 2 6.2 6.3 27.1 41.6 43.6
Soliditet 86.5 86.9 96.8 97.9 98.1
Resultatgrad -1.7 15.2 23.6 17.1 19.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.8 10.4 20.3 18.9 26.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex