Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyen Borettslag I
Juridisk navn:  Hagebyen Borettslag I
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63892820
Postboks 323 Bjørnsons Gate 35 Fax: 63818620
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 956698243
Aksjekapital: 5.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/1949
Foretakstype: BRL
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.04%
Resultat  
  
-289.36%
Egenkapital  
  
-26.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.272.000 2.273.000 2.197.000 2.127.000 1.982.000
Resultat: -1.994.000 1.053.000 551.000 399.000 322.000
Egenkapital: 5.550.000 7.544.000 6.491.000 5.940.000 5.541.000
Regnskap for  Hagebyen Borettslag I
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.272.000 2.273.000 2.197.000 2.127.000 1.982.000
Driftskostnader -4.233.000 -1.205.000 -1.612.000 -1.673.000 -1.563.000
Driftsresultat -1.962.000 1.068.000 585.000 454.000 420.000
Finansinntekter 12.000 12.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -45.000 -27.000 -37.000 -58.000 -104.000
Finans -33.000 -15.000 -34.000 -55.000 -99.000
Resultat før skatt -1.994.000 1.053.000 551.000 399.000 322.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.994.000 1.053.000 551.000 399.000 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000
Sum omløpsmidler 1.500.000 2.173.000 1.556.000 1.848.000 1.406.000
Sum eiendeler 7.975.000 8.648.000 8.031.000 8.323.000 7.881.000
Sum opptjent egenkapital 5.545.000 7.539.000 6.486.000 5.935.000 5.536.000
Sum egenkapital 5.550.000 7.544.000 6.491.000 5.940.000 5.541.000
Sum langsiktig gjeld 2.279.000 1.098.000 1.521.000 1.934.000 2.332.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 6.000 19.000 449.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 7.978.000 8.648.000 8.031.000 8.323.000 7.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.272.000 2.273.000 2.197.000 2.127.000 1.982.000
Driftsinntekter 2.272.000 2.273.000 2.197.000 2.127.000 1.982.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -143.000 -143.000 -143.000 -143.000 -126.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.090.000 -1.062.000 -1.469.000 -1.530.000 -1.437.000
Driftskostnader -4.233.000 -1.205.000 -1.612.000 -1.673.000 -1.563.000
Driftsresultat -1.962.000 1.068.000 585.000 454.000 420.000
Finansinntekter 12.000 12.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -45.000 -27.000 -37.000 -58.000 -104.000
Finans -33.000 -15.000 -34.000 -55.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.994.000 1.053.000 551.000 399.000 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000 6.475.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 24.000 11.000 11.000 11.000
Andre fordringer 170.000 165.000 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.329.000 1.984.000 1.544.000 1.832.000 1.396.000
Sum omløpsmidler 1.500.000 2.173.000 1.556.000 1.848.000 1.406.000
Sum eiendeler 7.975.000 8.648.000 8.031.000 8.323.000 7.881.000
Sum opptjent egenkapital 5.545.000 7.539.000 6.486.000 5.935.000 5.536.000
Sum egenkapital 5.550.000 7.544.000 6.491.000 5.940.000 5.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.279.000 1.098.000 1.521.000 1.934.000 2.332.000
Leverandørgjeld 132.000 5.000 10.000 448.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 1.000 9.000 1.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 6.000 19.000 449.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 7.978.000 8.648.000 8.031.000 8.323.000 7.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.351.000 2.167.000 1.537.000 1.399.000 1.398.000
Likviditetsgrad 1 10.1 362.2 81.9 4.1 175.8
Likviditetsgrad 2 10.1 362.2 81.9 4.2 175.8
Soliditet 69.6 87.2 80.8 71.4 70.3
Resultatgrad -86.4 4 26.6 21.3 21.2
Rentedekningsgrad -43.6 39.6 15.8 7.9 4.1
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -24.4 12.5 7.3 5.5 5.4
Signatur
18.05.2020
FORMANNEN (VARAFORMANNEN) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex