Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyen Borettslag 2
Juridisk navn:  Hagebyen Borettslag 2
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 Bjørnsons Gate 35 Fax: 63890201
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 948122472
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/1953 1
Foretakstype: BRL
Tidligere navn: hagebyen borettslag 2 al
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.19%
Resultat  
  
-112.12%
Egenkapital  
  
-0.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.136.000 1.080.000 1.044.000 893.000 892.000
Resultat: -20.000 165.000 -6.253.000 185.000 294.000
Egenkapital: -3.005.000 -2.984.000 -3.149.000 3.103.000 2.918.000
Regnskap for  Hagebyen Borettslag 2
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.136.000 1.080.000 1.044.000 893.000 892.000
Driftskostnader -1.007.000 -786.000 -7.199.000 -709.000 -577.000
Driftsresultat 129.000 293.000 -6.156.000 184.000 315.000
Finansinntekter 2.000 1.000 5.000 1.000 2.000
Finanskostnader -151.000 -129.000 -101.000 0 -22.000
Finans -149.000 -128.000 -96.000 1.000 -20.000
Resultat før skatt -20.000 165.000 -6.253.000 185.000 294.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 165.000 -6.253.000 185.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000
Sum omløpsmidler 463.000 442.000 436.000 695.000 483.000
Sum eiendeler 3.048.000 3.027.000 3.021.000 3.280.000 3.068.000
Sum opptjent egenkapital 3.007.000 2.987.000 -3.152.000 3.101.000 2.916.000
Sum egenkapital -3.005.000 -2.984.000 -3.149.000 3.103.000 2.918.000
Sum langsiktig gjeld 6.003.000 5.943.000 6.086.000 122.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 68.000 84.000 55.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 9.062.000 9.000.000 3.020.000 3.280.000 3.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.136.000 1.080.000 1.044.000 893.000 892.000
Driftsinntekter 1.136.000 1.080.000 1.044.000 893.000 892.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -81.000 -81.000 -68.000 -58.000 -78.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -926.000 -705.000 -7.131.000 -651.000 -499.000
Driftskostnader -1.007.000 -786.000 -7.199.000 -709.000 -577.000
Driftsresultat 129.000 293.000 -6.156.000 184.000 315.000
Finansinntekter 2.000 1.000 5.000 1.000 2.000
Finanskostnader -151.000 -129.000 -101.000 0 -22.000
Finans -149.000 -128.000 -96.000 1.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 165.000 -6.253.000 185.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000 2.585.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 28.000 9.000 16.000 14.000
Andre fordringer 88.000 100.000 89.000 39.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 353.000 314.000 339.000 640.000 409.000
Sum omløpsmidler 463.000 442.000 436.000 695.000 483.000
Sum eiendeler 3.048.000 3.027.000 3.021.000 3.280.000 3.068.000
Sum opptjent egenkapital 3.007.000 2.987.000 -3.152.000 3.101.000 2.916.000
Sum egenkapital -3.005.000 -2.984.000 -3.149.000 3.103.000 2.918.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.003.000 5.943.000 6.086.000 122.000 122.000
Leverandørgjeld 49.000 64.000 71.000 52.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 4.000 13.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 68.000 84.000 55.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 9.062.000 9.000.000 3.020.000 3.280.000 3.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 374.000 352.000 640.000 455.000
Likviditetsgrad 1 9.3 6.5 5.2 12.6 17.3
Likviditetsgrad 2 9.3 6.5 5.2 12.6 17.3
Soliditet -98.6 -98.6 -104.2 94.6 95.1
Resultatgrad 11.4 27.1 -589.7 20.6 35.3
Rentedekningsgrad 0.9 2.3 14.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.3 9.7 -203.6 5.6 10.3
Signatur
16.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex