Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagebyen A4 As
Juridisk navn:  Hagebyen A4 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91886448
Snarøyveien 98B Solgangsbrisen 5 Fax:
1367 Snarøya 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913702689
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.58%
Resultat  
  
20.16%
Egenkapital  
  
74.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.002.000 898.000 991.000 1.110.000 0
Resultat: 614.000 511.000 479.000 300.000 -480.000
Egenkapital: 1.119.000 640.000 230.000 -177.000 -37.000
Regnskap for  Hagebyen A4 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.002.000 898.000 991.000 1.110.000 0
Driftskostnader -387.000 -387.000 -508.000 -735.000 -373.000
Driftsresultat 614.000 511.000 483.000 376.000 -373.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -76.000 -107.000
Finans 0 0 -4.000 -76.000 -107.000
Resultat før skatt 614.000 511.000 479.000 300.000 -480.000
Skattekostnad -135.000 0 0 0 0
Årsresultat 479.000 411.000 406.000 300.000 -480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.417.000 6.615.000 6.801.000 7.013.000 5.826.000
Sum omløpsmidler 177.000 405.000 256.000 972.000 110.000
Sum eiendeler 6.594.000 7.020.000 7.057.000 7.985.000 5.936.000
Sum opptjent egenkapital 1.043.000 564.000 154.000 -253.000 -553.000
Sum egenkapital 1.119.000 640.000 230.000 -177.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 614.000 5.351.000
Sum kortsiktig gjeld 5.474.000 6.380.000 6.827.000 7.548.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 6.593.000 7.020.000 7.057.000 7.985.000 5.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.002.000 898.000 991.000 1.110.000 0
Driftsinntekter 1.002.000 898.000 991.000 1.110.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -199.000 -202.000 -212.000 -249.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -185.000 -296.000 -486.000 -254.000
Driftskostnader -387.000 -387.000 -508.000 -735.000 -373.000
Driftsresultat 614.000 511.000 483.000 376.000 -373.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 -76.000 -107.000
Finans 0 0 -4.000 -76.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 479.000 411.000 406.000 300.000 -480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 434.000 443.000 452.000 461.000 470.000
Fast eiendom 5.922.000 6.084.000 6.255.000 6.434.000 5.356.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 88.000 94.000 117.000 0
Sum varige driftsmidler 5.982.000 6.172.000 6.349.000 6.552.000 5.356.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.417.000 6.615.000 6.801.000 7.013.000 5.826.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 91.000 59.000 30.000 0
Andre fordringer 0 0 14.000 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 315.000 183.000 942.000 101.000
Sum omløpsmidler 177.000 405.000 256.000 972.000 110.000
Sum eiendeler 6.594.000 7.020.000 7.057.000 7.985.000 5.936.000
Sum opptjent egenkapital 1.043.000 564.000 154.000 -253.000 -553.000
Sum egenkapital 1.119.000 640.000 230.000 -177.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 614.000 5.351.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0 2.000
Betalbar skatt 135.000 117.000 73.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 241.000 163.000 0 65.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.099.000 6.098.000 6.753.000 7.483.000 621.000
Sum kortsiktig gjeld 5.474.000 6.380.000 6.827.000 7.548.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 6.593.000 7.020.000 7.057.000 7.985.000 5.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.297.000 -5.975.000 -6.571.000 -6.576.000 -512.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.1 0.2
Soliditet 1 9.1 3.3 -2.2 -0.6
Resultatgrad 61.3 56.9 48.7 33.9
Rentedekningsgrad 120.8 4.9 -3.5
Gjeldsgrad 4.9 1 29.7 -46.1 -161.4
Total kapitalrentabilitet 9.3 7.3 6.8 4.7 -6.3
Signatur
18.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex