Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hageby Invest AS
Juridisk navn:  Hageby Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69269152
Garderveien 363 Garderveien 363 Fax: 69269153
1544 Vestby 1544 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 989087703
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.24%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.000 68.000 84.000 98.000 86.000
Resultat: 93.000 62.000 -188.000 43.000 -147.000
Egenkapital: 4.277.000 4.256.000 4.267.000 4.531.000 4.573.000
Regnskap for  Hageby Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.000 68.000 84.000 98.000 86.000
Driftskostnader -28.000 -20.000 -26.000 -25.000 -36.000
Driftsresultat 48.000 49.000 57.000 73.000 50.000
Finansinntekter 62.000 14.000 -245.000 -30.000 -196.000
Finanskostnader -18.000 0 0 0 0
Finans 44.000 14.000 -245.000 -30.000 -196.000
Resultat før skatt 93.000 62.000 -188.000 43.000 -147.000
Skattekostnad -21.000 -23.000 -26.000 -35.000 -28.000
Årsresultat 71.000 39.000 -214.000 8.000 -175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000
Sum omløpsmidler 3.143.000 3.105.000 3.120.000 3.391.000 3.424.000
Sum eiendeler 4.374.000 4.336.000 4.351.000 4.622.000 4.655.000
Sum opptjent egenkapital 4.172.000 4.151.000 4.162.000 4.425.000 4.467.000
Sum egenkapital 4.277.000 4.256.000 4.267.000 4.531.000 4.573.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 80.000 84.000 92.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 4.374.000 4.336.000 4.351.000 4.622.000 4.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 18.000
Andre inntekter 77.000 68.000 84.000 98.000 68.000
Driftsinntekter 77.000 68.000 84.000 98.000 86.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -20.000 -26.000 -25.000 -36.000
Driftskostnader -28.000 -20.000 -26.000 -25.000 -36.000
Driftsresultat 48.000 49.000 57.000 73.000 50.000
Finansinntekter 62.000 14.000 -245.000 -30.000 -196.000
Finanskostnader -18.000 0 0 0 0
Finans 44.000 14.000 -245.000 -30.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Årsresultat 71.000 39.000 -214.000 8.000 -175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.881.000 1.930.000 1.979.000 2.024.000 2.061.000
Sum investeringer 991.000 850.000 915.000 1.207.000 1.302.000
Kasse, bank 271.000 325.000 226.000 160.000 62.000
Sum omløpsmidler 3.143.000 3.105.000 3.120.000 3.391.000 3.424.000
Sum eiendeler 4.374.000 4.336.000 4.351.000 4.622.000 4.655.000
Sum opptjent egenkapital 4.172.000 4.151.000 4.162.000 4.425.000 4.467.000
Sum egenkapital 4.277.000 4.256.000 4.267.000 4.531.000 4.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 21.000 23.000 26.000 35.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 25.000 7.000 7.000 6.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 80.000 84.000 92.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 4.374.000 4.336.000 4.351.000 4.622.000 4.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.046.000 3.025.000 3.036.000 3.299.000 3.341.000
Likviditetsgrad 1 32.4 38.8 37.1 36.9 41.3
Likviditetsgrad 2 32.4 38.8 37.1 36.9 41.3
Soliditet 97.8 98.2 98.1 98.0 98.2
Resultatgrad 62.3 72.1 67.9 74.5 58.1
Rentedekningsgrad 2.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.5 1.5 -4.3 0.9 -3.1
Signatur
13.06.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex