Hagar As
Juridisk navn:  Hagar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97177259
Dalsfjordvegen 547 Dalsfjordvegen 547 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 915001483
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0
Egenkapital: 23.000 23.000 23.000 23.000
Regnskap for  Hagar As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 0 3.000 0
Sum omløpsmidler 20.000 55.000 20.000 23.000
Sum eiendeler 55.000 55.000 23.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 23.000 23.000 23.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 32.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 55.000 55.000 23.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 35.000 0 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 35.000 0 0
Kasse, bank 20.000 20.000 20.000 23.000
Sum omløpsmidler 20.000 55.000 20.000 23.000
Sum eiendeler 55.000 55.000 23.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 23.000 23.000 23.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 32.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 32.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 55.000 55.000 23.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 23.000 20.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 1.7 0 0.0
Soliditet 41.8 41.8 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.4 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0
Signatur
15.07.2016
Prokurister
15.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex