Haaland Vvs Bodø As
Juridisk navn:  Haaland Vvs Bodø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75527777
C/O Merkantil Consult As Postboks 1408 Påls Vei 4A Fax:
8602 Mo I Rana 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 916958315
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/8/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Merkantil Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.78%
Resultat  
  
83.82%
Egenkapital  
  
1523.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 19.811.000 11.466.000 1.010.000
Resultat: 568.000 309.000 -787.000
Egenkapital: 2.045.000 126.000 -102.000
Regnskap for  Haaland Vvs Bodø As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.811.000 11.466.000 1.010.000
Driftskostnader -19.097.000 -11.029.000 -1.703.000
Driftsresultat 714.000 438.000 -693.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000
Finanskostnader -148.000 -129.000 -95.000
Finans -146.000 -129.000 -94.000
Resultat før skatt 568.000 309.000 -787.000
Skattekostnad -130.000 -81.000 185.000
Årsresultat 439.000 228.000 -602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.986.000 2.468.000 2.187.000
Sum omløpsmidler 7.231.000 2.811.000 1.032.000
Sum eiendeler 10.217.000 5.279.000 3.219.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 -374.000 -602.000
Sum egenkapital 2.045.000 126.000 -102.000
Sum langsiktig gjeld 1.529.000 1.889.000 2.275.000
Sum kortsiktig gjeld 6.644.000 3.264.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 5.279.000 3.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.808.000 11.454.000 1.008.000
Andre inntekter 3.000 12.000 2.000
Driftsinntekter 19.811.000 11.466.000 1.010.000
Varekostnad -9.883.000 -5.765.000 -491.000
Lønninger -6.847.000 -3.721.000 -712.000
Avskrivning -169.000 -108.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.274.000 -1.436.000 -511.000
Driftskostnader -19.097.000 -11.029.000 -1.703.000
Driftsresultat 714.000 438.000 -693.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000
Finanskostnader -148.000 -129.000 -95.000
Finans -146.000 -129.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 439.000 228.000 -602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 147.000 104.000 185.000
Fast eiendom 252.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 479.000 217.000
Sum varige driftsmidler 755.000 479.000 217.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.085.000 1.885.000 1.785.000
Sum anleggsmidler 2.986.000 2.468.000 2.187.000
Varebeholdning 98.000 21.000 20.000
Kundefordringer 5.037.000 2.613.000 926.000
Andre fordringer 272.000 15.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 344.000 161.000 79.000
Sum omløpsmidler 7.231.000 2.811.000 1.032.000
Sum eiendeler 10.217.000 5.279.000 3.219.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 -374.000 -602.000
Sum egenkapital 2.045.000 126.000 -102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 449.000 535.000 302.000
Sum langsiktig gjeld 1.529.000 1.889.000 2.275.000
Leverandørgjeld 3.588.000 1.658.000 359.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 702.000 366.000 122.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.905.000 705.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 6.644.000 3.264.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 5.279.000 3.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 587.000 -453.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1
Soliditet 2 2.4 -3.2
Resultatgrad 3.6 3.8 -68.6
Rentedekningsgrad 4.8 3.4 -7.3
Gjeldsgrad 4 40.9 -32.5
Total kapitalrentabilitet 7 8.3 -21.5
Signatur
04.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex