Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ha Bo Na Korpset
Juridisk navn:  Ha Bo Na Korpset
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91606113
Postboks 75 Fax:
1740 Borgenhaugen 1740 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 984046944
Aksjekapital: 470.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/1955 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
20.84%
Resultat  
  
-101.22%
Egenkapital  
  
32.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.119.000 926.000 972.000 586.000 381.000
Resultat: -2.000 164.000 50.000 -34.000 -82.000
Egenkapital: 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Regnskap for  Ha Bo Na Korpset
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.119.000 926.000 972.000 586.000 381.000
Driftskostnader -1.121.000 -762.000 -922.000 -620.000 -463.000
Driftsresultat -2.000 164.000 50.000 -34.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 164.000 50.000 -34.000 -82.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 164.000 50.000 -34.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 0 160.000 160.000 160.000
Sum omløpsmidler 489.000 490.000 326.000 276.000 310.000
Sum eiendeler 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Sum opptjent egenkapital 649.000 490.000 486.000 436.000 0
Sum egenkapital 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 469.000 325.000 434.000 171.000 153.000
Andre inntekter 651.000 601.000 537.000 414.000 227.000
Driftsinntekter 1.119.000 926.000 972.000 586.000 381.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.121.000 -762.000 -922.000 -620.000 -463.000
Driftskostnader -1.121.000 -762.000 -922.000 -620.000 -463.000
Driftsresultat -2.000 164.000 50.000 -34.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 164.000 50.000 -34.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 0 160.000 160.000 160.000
Sum varige driftsmidler 160.000 0 160.000 160.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 0 160.000 160.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 326.000 0 0
Kasse, bank 489.000 490.000 0 276.000 310.000
Sum omløpsmidler 489.000 490.000 326.000 276.000 310.000
Sum eiendeler 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Sum opptjent egenkapital 649.000 490.000 486.000 436.000 0
Sum egenkapital 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 649.000 490.000 486.000 436.000 470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 490.000 326.000 276.000 310.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -0.2 17.7 5.1 -5.8 -21.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 33.5 10.3 -7.8 -17.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex