H E Eides Eftf AS
Juridisk navn:  H E Eides Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74079188
Postboks 103 Amfi Senter Jernbanegata 11 Fax: 74078918
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 911307952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.46%
Resultat  
  
-105.63%
Egenkapital  
  
-1.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.969.000 8.147.000 7.934.000 7.676.000 7.431.000
Resultat: -83.000 1.473.000 890.000 656.000 586.000
Egenkapital: 7.931.000 8.049.000 6.701.000 5.882.000 5.360.000
Regnskap for  H E Eides Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.969.000 8.147.000 7.934.000 7.676.000 7.431.000
Driftskostnader -6.839.000 -7.548.000 -7.590.000 -7.170.000 -7.081.000
Driftsresultat 130.000 598.000 344.000 505.000 349.000
Finansinntekter -181.000 996.000 866.000 194.000 281.000
Finanskostnader -31.000 -121.000 -319.000 -43.000 -44.000
Finans -212.000 875.000 547.000 151.000 237.000
Resultat før skatt -83.000 1.473.000 890.000 656.000 586.000
Skattekostnad -35.000 -125.000 -72.000 -134.000 -94.000
Årsresultat -118.000 1.348.000 819.000 522.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 39.000 52.000 71.000 75.000
Sum omløpsmidler 8.941.000 9.067.000 8.221.000 6.950.000 6.382.000
Sum eiendeler 8.969.000 9.106.000 8.273.000 7.021.000 6.457.000
Sum opptjent egenkapital 7.831.000 7.949.000 6.601.000 5.782.000 5.260.000
Sum egenkapital 7.931.000 8.049.000 6.701.000 5.882.000 5.360.000
Sum langsiktig gjeld 0 154.000 154.000 154.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 904.000 1.419.000 985.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 8.969.000 9.107.000 8.274.000 7.021.000 6.456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.969.000 8.147.000 7.934.000 7.676.000 7.431.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.969.000 8.147.000 7.934.000 7.676.000 7.431.000
Varekostnad -4.238.000 -5.117.000 -5.198.000 -4.792.000 -4.669.000
Lønninger -1.420.000 -1.438.000 -1.443.000 -1.365.000 -1.339.000
Avskrivning -4.000 -10.000 -28.000 -24.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.177.000 -983.000 -921.000 -989.000 -1.036.000
Driftskostnader -6.839.000 -7.548.000 -7.590.000 -7.170.000 -7.081.000
Driftsresultat 130.000 598.000 344.000 505.000 349.000
Finansinntekter -181.000 996.000 866.000 194.000 281.000
Finanskostnader -31.000 -121.000 -319.000 -43.000 -44.000
Finans -212.000 875.000 547.000 151.000 237.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 1.348.000 819.000 522.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 27.000 30.000 20.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 12.000 23.000 51.000 53.000
Sum varige driftsmidler 8.000 12.000 23.000 51.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 39.000 52.000 71.000 75.000
Varebeholdning 820.000 833.000 778.000 733.000 713.000
Kundefordringer 53.000 134.000 175.000 154.000 60.000
Andre fordringer 187.000 108.000 206.000 160.000 92.000
Sum investeringer 4.080.000 4.521.000 3.943.000 3.335.000 3.277.000
Kasse, bank 3.801.000 3.472.000 3.119.000 2.567.000 2.238.000
Sum omløpsmidler 8.941.000 9.067.000 8.221.000 6.950.000 6.382.000
Sum eiendeler 8.969.000 9.106.000 8.273.000 7.021.000 6.457.000
Sum opptjent egenkapital 7.831.000 7.949.000 6.601.000 5.782.000 5.260.000
Sum egenkapital 7.931.000 8.049.000 6.701.000 5.882.000 5.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 154.000 154.000 154.000 254.000
Leverandørgjeld 778.000 495.000 1.080.000 616.000 541.000
Betalbar skatt 28.000 122.000 81.000 132.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 136.000 91.000 85.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 152.000 166.000 152.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 1.038.000 904.000 1.419.000 985.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 8.969.000 9.107.000 8.274.000 7.021.000 6.456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.903.000 8.163.000 6.802.000 5.965.000 5.540.000
Likviditetsgrad 1 8.6 10 5.8 7.1 7.6
Likviditetsgrad 2 7.8 9.1 5.2 6.4 6.8
Soliditet 88.4 88.4 8 83.8 83.0
Resultatgrad 1.9 7.3 4.3 6.6 4.7
Rentedekningsgrad 4.2 4.9 1.1 16.3 14.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 17.5 14.6 10.0 9.8
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
WOXHOLT PAAL
WOXHOLT PAUL ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex