Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H A Hanssen AS
Juridisk navn:  H A Hanssen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75133700
Postboks 3212 Fabrikkveien 4 Fax: 75133730
8603 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 912407276
Aksjekapital: 2.010.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 1/2/1971 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.77%
Resultat  
  
17.85%
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 69.021.000 67.819.000 69.905.000 69.217.000 61.775.000
Resultat: 5.096.000 4.324.000 3.942.000 3.779.000 1.820.000
Egenkapital: 11.407.000 11.471.000 11.170.000 10.730.000 9.970.000
Regnskap for  H A Hanssen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 69.021.000 67.819.000 69.905.000 69.217.000 61.775.000
Driftskostnader -63.787.000 -63.336.000 -65.781.000 -65.227.000 -59.691.000
Driftsresultat 5.235.000 4.483.000 4.123.000 3.989.000 2.084.000
Finansinntekter 27.000 15.000 26.000 22.000 25.000
Finanskostnader -165.000 -173.000 -207.000 -232.000 -289.000
Finans -138.000 -158.000 -181.000 -210.000 -264.000
Resultat før skatt 5.096.000 4.324.000 3.942.000 3.779.000 1.820.000
Skattekostnad -1.160.000 -1.023.000 -1.002.000 -1.019.000 -511.000
Årsresultat 3.936.000 3.301.000 2.940.000 2.760.000 1.308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.665.000 11.353.000 11.304.000 11.296.000 11.322.000
Sum omløpsmidler 16.178.000 15.864.000 16.377.000 13.992.000 10.861.000
Sum eiendeler 27.843.000 27.217.000 27.681.000 25.288.000 22.183.000
Sum opptjent egenkapital 9.397.000 9.461.000 9.160.000 8.720.000 7.960.000
Sum egenkapital 11.407.000 11.471.000 11.170.000 10.730.000 9.970.000
Sum langsiktig gjeld 4.053.000 4.566.000 5.082.000 5.556.000 6.049.000
Sum kortsiktig gjeld 12.383.000 11.180.000 11.429.000 9.001.000 6.164.000
Sum gjeld og egenkapital 27.843.000 27.217.000 27.681.000 25.287.000 22.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.021.000 67.819.000 69.905.000 69.217.000 61.775.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 69.021.000 67.819.000 69.905.000 69.217.000 61.775.000
Varekostnad -39.434.000 -39.024.000 -42.999.000 -44.706.000 -39.735.000
Lønninger -17.211.000 -16.379.000 -15.548.000 -13.770.000 -12.290.000
Avskrivning -987.000 -1.007.000 -1.020.000 -1.002.000 -1.125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.513.000 -6.468.000 -6.441.000 -6.130.000 -5.727.000
Driftskostnader -63.787.000 -63.336.000 -65.781.000 -65.227.000 -59.691.000
Driftsresultat 5.235.000 4.483.000 4.123.000 3.989.000 2.084.000
Finansinntekter 27.000 15.000 26.000 22.000 25.000
Finanskostnader -165.000 -173.000 -207.000 -232.000 -289.000
Finans -138.000 -158.000 -181.000 -210.000 -264.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000
Årsresultat 3.936.000 3.301.000 2.940.000 2.760.000 1.308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 37.000 107.000 177.000
Fast eiendom 8.178.000 8.061.000 7.989.000 8.137.000 8.473.000
Maskiner anlegg 2.588.000 2.728.000 2.567.000 2.614.000 2.253.000
Driftsløsøre 899.000 564.000 712.000 438.000 419.000
Sum varige driftsmidler 11.665.000 11.353.000 11.267.000 11.189.000 11.145.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.665.000 11.353.000 11.304.000 11.296.000 11.322.000
Varebeholdning 4.435.000 4.131.000 5.031.000 5.012.000 4.578.000
Kundefordringer 1.590.000 3.309.000 3.353.000 3.336.000 3.227.000
Andre fordringer 56.000 55.000 148.000 82.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.097.000 8.368.000 7.845.000 5.561.000 3.053.000
Sum omløpsmidler 16.178.000 15.864.000 16.377.000 13.992.000 10.861.000
Sum eiendeler 27.843.000 27.217.000 27.681.000 25.288.000 22.183.000
Sum opptjent egenkapital 9.397.000 9.461.000 9.160.000 8.720.000 7.960.000
Sum egenkapital 11.407.000 11.471.000 11.170.000 10.730.000 9.970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 320.000 299.000 282.000 223.000 182.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.053.000 4.566.000 5.082.000 5.556.000 6.049.000
Leverandørgjeld 1.559.000 1.639.000 3.472.000 1.911.000 1.104.000
Betalbar skatt 1.140.000 1.007.000 943.000 766.000 449.000
Skyldig offentlige avgifter 1.419.000 1.950.000 1.564.000 1.738.000 1.452.000
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.264.000 3.585.000 2.950.000 2.587.000 1.659.000
Sum kortsiktig gjeld 12.383.000 11.180.000 11.429.000 9.001.000 6.164.000
Sum gjeld og egenkapital 27.843.000 27.217.000 27.681.000 25.287.000 22.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.795.000 4.684.000 4.948.000 4.991.000 4.697.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 1.0 1.1
Soliditet 4 42.1 40.4 42.4 44.9
Resultatgrad 7.6 6.6 5.9 5.8 3.4
Rentedekningsgrad 31.7 25.9 19.9 17.3 7.3
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.5 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.9 16.5 1 15.9 9.5
Signatur
26.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex