H Østervold AS
Juridisk navn:  H Østervold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21615856
Austevollshellevegen 67 Austevollshellevegen 67 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 981410157
Aksjekapital: 2.170.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Østervold Anne Lise
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.05%
Resultat  
  
-94.57%
Egenkapital  
  
-53.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.458.000 129.855.000 66.427.000 63.751.000 58.368.000
Resultat: 4.619.000 84.997.000 14.964.000 -13.326.000 11.940.000
Egenkapital: 40.195.000 85.857.000 32.489.000 22.271.000 111.232.000
Regnskap for  H Østervold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.458.000 129.855.000 66.427.000 63.751.000 58.368.000
Driftskostnader -56.720.000 -43.329.000 -45.115.000 -52.209.000 -51.020.000
Driftsresultat 10.737.000 86.526.000 21.312.000 11.542.000 7.348.000
Finansinntekter 1.047.000 6.265.000 -2.041.000 1.416.000 33.074.000
Finanskostnader -7.165.000 -7.793.000 -4.306.000 -26.284.000 -28.482.000
Finans -6.118.000 -1.528.000 -6.347.000 -24.868.000 4.592.000
Resultat før skatt 4.619.000 84.997.000 14.964.000 -13.326.000 11.940.000
Skattekostnad -650.000 -19.504.000 -3.746.000 -2.318.000 -5.499.000
Årsresultat 3.969.000 65.494.000 11.218.000 -15.644.000 6.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.172.000 137.690.000 94.556.000 102.725.000 143.893.000
Sum omløpsmidler 7.561.000 16.812.000 86.700.000 70.087.000 282.829.000
Sum eiendeler 168.733.000 154.502.000 181.256.000 172.812.000 426.722.000
Sum opptjent egenkapital 38.045.000 83.477.000 30.029.000 19.811.000 82.232.000
Sum egenkapital 40.195.000 85.857.000 32.489.000 22.271.000 111.232.000
Sum langsiktig gjeld 41.289.000 14.579.000 116.920.000 126.550.000 264.235.000
Sum kortsiktig gjeld 87.249.000 54.066.000 31.848.000 23.991.000 51.254.000
Sum gjeld og egenkapital 168.733.000 154.502.000 181.257.000 172.812.000 426.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.213.000 54.978.000 66.198.000 63.747.000 56.358.000
Andre inntekter 245.000 74.876.000 229.000 4.000 2.009.000
Driftsinntekter 67.458.000 129.855.000 66.427.000 63.751.000 58.368.000
Varekostnad 0 0 -11.949.000 -19.375.000 -15.129.000
Lønninger -22.174.000 -37.932.000 -20.056.000 -18.415.000 -16.137.000
Avskrivning -3.009.000 -2.875.000 -10.074.000 -10.331.000 -10.988.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.530.000 -2.522.000 -3.036.000 -4.088.000 -8.766.000
Driftskostnader -56.720.000 -43.329.000 -45.115.000 -52.209.000 -51.020.000
Driftsresultat 10.737.000 86.526.000 21.312.000 11.542.000 7.348.000
Finansinntekter 1.047.000 6.265.000 -2.041.000 1.416.000 33.074.000
Finanskostnader -7.165.000 -7.793.000 -4.306.000 -26.284.000 -28.482.000
Finans -6.118.000 -1.528.000 -6.347.000 -24.868.000 4.592.000
Konsernbidrag -4.969.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat 3.969.000 65.494.000 11.218.000 -15.644.000 6.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.455.000 27.273.000 29.092.000 30.910.000 32.728.000
Fast eiendom 15.443.000 20.499.000 20.538.000 20.956.000 21.494.000
Maskiner anlegg 0 369.000 715.000 441.000 559.000
Driftsløsøre 1.395.000 1.676.000 1.423.000 0 412.000
Sum varige driftsmidler 115.752.000 88.667.000 31.983.000 38.148.000 46.661.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.965.000 21.750.000 33.482.000 33.667.000 64.504.000
Sum anleggsmidler 161.172.000 137.690.000 94.556.000 102.725.000 143.893.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 173.000 363.000 448.000 19.000 1.122.000
Andre fordringer 3.241.000 862.000 368.000 421.000 2.200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.148.000 15.587.000 83.732.000 67.495.000 12.123.000
Sum omløpsmidler 7.561.000 16.812.000 86.700.000 70.087.000 282.829.000
Sum eiendeler 168.733.000 154.502.000 181.256.000 172.812.000 426.722.000
Sum opptjent egenkapital 38.045.000 83.477.000 30.029.000 19.811.000 82.232.000
Sum egenkapital 40.195.000 85.857.000 32.489.000 22.271.000 111.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.289.000 14.579.000 253.000 1.550.000 3.235.000
Gjeld til kredittinstitutt 66.674.000 37.720.000 15.456.000 14.905.000 35.073.000
Sum langsiktig gjeld 41.289.000 14.579.000 116.920.000 126.550.000 264.235.000
Leverandørgjeld 2.466.000 4.233.000 820.000 791.000 1.414.000
Betalbar skatt 3.940.000 5.822.000 5.043.000 944.000 360.000
Skyldig offentlige avgifter 4.183.000 3.872.000 8.656.000 5.240.000 4.826.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.267.000 1.419.000 1.872.000 1.112.000 9.581.000
Sum kortsiktig gjeld 87.249.000 54.066.000 31.848.000 23.991.000 51.254.000
Sum gjeld og egenkapital 168.733.000 154.502.000 181.257.000 172.812.000 426.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.688.000 -37.254.000 54.852.000 46.096.000 231.575.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 2.7 2.9 5.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 2.7 3.0 5.6
Soliditet 23.8 55.6 17.9 12.9 26.1
Resultatgrad 15.9 66.6 32.1 18.1 12.6
Rentedekningsgrad 1.5 11.1 4.9 0.5 1.4
Gjeldsgrad 3.2 0.8 4.6 6.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 7 60.1 10.6 7.5 9.5
Signatur
24.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex