Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyanger Invest As
Juridisk navn:  Høyanger Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40401862
Postboks 23 Strandgata 14 Fax:
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 916665350
Aksjekapital: 13.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Nordal Revisjonsbureau AS
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
54.07%
Egenkapital  
  
10.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 19.000 19.000
Resultat: -96.000 -209.000 -11.000 -11.000
Egenkapital: 12.674.000 11.470.000 9.578.000 9.578.000
Regnskap for  Høyanger Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 19.000 19.000
Driftskostnader -96.000 -209.000 -30.000 -30.000
Driftsresultat -96.000 -209.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -96.000 -209.000 -11.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 -209.000 -11.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.150.000 35.812.000 23.000.000 23.000.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.000 2.712.000 2.712.000
Sum eiendeler 40.840.000 35.813.000 25.712.000 25.712.000
Sum opptjent egenkapital -326.000 -230.000 -22.000 -22.000
Sum egenkapital 12.674.000 11.470.000 9.578.000 9.578.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 16.100.000 16.100.000
Sum kortsiktig gjeld 28.166.000 24.344.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 40.840.000 35.814.000 25.712.000 25.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 19.000 19.000
Driftsinntekter 0 0 19.000 19.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -209.000 -30.000 -30.000
Driftskostnader -96.000 -209.000 -30.000 -30.000
Driftsresultat -96.000 -209.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 -209.000 -11.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 40.150.000 35.812.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.150.000 35.812.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 23.000.000 23.000.000
Sum anleggsmidler 40.150.000 35.812.000 23.000.000 23.000.000
Varebeholdning 0 0 1.266.000 1.266.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 690.000 1.000 1.446.000 1.446.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.000 2.712.000 2.712.000
Sum eiendeler 40.840.000 35.813.000 25.712.000 25.712.000
Sum opptjent egenkapital -326.000 -230.000 -22.000 -22.000
Sum egenkapital 12.674.000 11.470.000 9.578.000 9.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 28.166.000 24.344.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 16.100.000 16.100.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 28.166.000 24.344.000 34.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 40.840.000 35.814.000 25.712.000 25.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.476.000 -24.343.000 2.678.000 2.678.000
Likviditetsgrad 1 0 0 79.8 79.8
Likviditetsgrad 2 0 0 42.5 42.6
Soliditet 3 3 37.3 37.3
Resultatgrad -57.9 -57.9
Rentedekningsgrad -11.0
Gjeldsgrad 2.2 2.1 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.6 0.0
Signatur
09.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex