Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyanger Forretningsbygg ANS
Juridisk navn:  Høyanger Forretningsbygg ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57712862
Postboks 143 Fax:
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 953295962
Aksjekapital: 1.819.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/1982
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20%
Resultat  
  
-24.95%
Egenkapital  
  
25.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.520.000 1.900.000 1.816.000 1.906.000 2.040.000
Resultat: 770.000 1.026.000 591.000 564.000 792.000
Egenkapital: 1.319.000 1.049.000 323.000 102.000 -417.000
Regnskap for  Høyanger Forretningsbygg ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.520.000 1.900.000 1.816.000 1.906.000 2.040.000
Driftskostnader -724.000 -829.000 -1.162.000 -1.260.000 -1.105.000
Driftsresultat 796.000 1.071.000 654.000 645.000 934.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 8.000 12.000
Finanskostnader -32.000 -51.000 -67.000 -90.000 -154.000
Finans -26.000 -46.000 -63.000 -82.000 -142.000
Resultat før skatt 770.000 1.026.000 591.000 564.000 792.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 770.000 1.026.000 591.000 564.000 792.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.082.000 1.230.000 1.438.000 1.550.000 1.499.000
Sum omløpsmidler 879.000 1.041.000 500.000 569.000 634.000
Sum eiendeler 1.961.000 2.271.000 1.938.000 2.119.000 2.133.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -300.000 -370.000 -45.000 0
Sum egenkapital 1.319.000 1.049.000 323.000 102.000 -417.000
Sum langsiktig gjeld 566.000 1.102.000 1.539.000 1.999.000 2.437.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 121.000 76.000 18.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.962.000 2.272.000 1.938.000 2.119.000 2.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.520.000 1.900.000 1.816.000 1.906.000 2.040.000
Driftsinntekter 1.520.000 1.900.000 1.816.000 1.906.000 2.040.000
Varekostnad 0 0 0 -64.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -148.000 -208.000 -443.000 -420.000 -414.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -576.000 -621.000 -719.000 -776.000 -691.000
Driftskostnader -724.000 -829.000 -1.162.000 -1.260.000 -1.105.000
Driftsresultat 796.000 1.071.000 654.000 645.000 934.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 8.000 12.000
Finanskostnader -32.000 -51.000 -67.000 -90.000 -154.000
Finans -26.000 -46.000 -63.000 -82.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 770.000 1.026.000 591.000 564.000 792.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.082.000 1.230.000 1.438.000 1.550.000 1.499.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.082.000 1.230.000 1.438.000 1.550.000 1.499.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.082.000 1.230.000 1.438.000 1.550.000 1.499.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 206.000 35.000 89.000 0
Andre fordringer 11.000 11.000 47.000 78.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 852.000 825.000 418.000 403.000 514.000
Sum omløpsmidler 879.000 1.041.000 500.000 569.000 634.000
Sum eiendeler 1.961.000 2.271.000 1.938.000 2.119.000 2.133.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -300.000 -370.000 -45.000 0
Sum egenkapital 1.319.000 1.049.000 323.000 102.000 -417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 566.000 1.102.000 1.539.000 1.999.000 2.437.000
Leverandørgjeld 22.000 69.000 26.000 17.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 40.000 49.000 0 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 12.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 121.000 76.000 18.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.962.000 2.272.000 1.938.000 2.119.000 2.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 802.000 920.000 424.000 551.000 522.000
Likviditetsgrad 1 11.4 8.6 6.6 31.6 5.7
Likviditetsgrad 2 11.4 8.6 6.6 31.7 5.7
Soliditet 67.2 46.2 16.7 4.8 -19.6
Resultatgrad 52.4 56.4 3 33.8 45.8
Rentedekningsgrad 24.9 2 9.8 7.3 6.1
Gjeldsgrad 0.5 1.2 5 19.8 -6.1
Total kapitalrentabilitet 40.9 47.4 3 30.8 44.4
Signatur
21.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2011
FORETNINGSFØRER HAR PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex