Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyanger Dame Og Herrefrisør AS
Juridisk navn:  Høyanger Dame Og Herrefrisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57712014
Storgata 11 Storgata 11 Fax:
6993 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 995519348
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/24/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.98%
Resultat  
  
-17.95%
Egenkapital  
  
-184%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.614.000 1.523.000 1.469.000 1.478.000 1.377.000
Resultat: -46.000 -39.000 -7.000 -112.000 -51.000
Egenkapital: -21.000 25.000 65.000 72.000 184.000
Regnskap for  Høyanger Dame Og Herrefrisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.614.000 1.523.000 1.469.000 1.478.000 1.377.000
Driftskostnader -1.661.000 -1.562.000 -1.476.000 -1.591.000 -1.429.000
Driftsresultat -47.000 -39.000 -7.000 -113.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -46.000 -39.000 -7.000 -112.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -39.000 -7.000 -112.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 101.000 120.000 60.000 72.000
Sum omløpsmidler 191.000 185.000 189.000 263.000 308.000
Sum eiendeler 267.000 286.000 309.000 323.000 380.000
Sum opptjent egenkapital -167.000 -120.000 -81.000 -74.000 39.000
Sum egenkapital -21.000 25.000 65.000 72.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 288.000 261.000 244.000 251.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 267.000 287.000 309.000 323.000 381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.614.000 1.522.000 1.469.000 1.478.000 1.377.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.614.000 1.523.000 1.469.000 1.478.000 1.377.000
Varekostnad -172.000 -185.000 -175.000 -251.000 -178.000
Lønninger -1.128.000 -1.003.000 -919.000 -979.000 -835.000
Avskrivning -26.000 -24.000 -16.000 -14.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -350.000 -366.000 -347.000 -381.000
Driftskostnader -1.661.000 -1.562.000 -1.476.000 -1.591.000 -1.429.000
Driftsresultat -47.000 -39.000 -7.000 -113.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -39.000 -7.000 -112.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.000 33.000 41.000 23.000 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 68.000 76.000 36.000 44.000
Sum varige driftsmidler 76.000 101.000 117.000 58.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 76.000 101.000 120.000 60.000 72.000
Varebeholdning 82.000 85.000 107.000 121.000 138.000
Kundefordringer 0 0 4.000 0 0
Andre fordringer 15.000 11.000 11.000 11.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 90.000 67.000 130.000 161.000
Sum omløpsmidler 191.000 185.000 189.000 263.000 308.000
Sum eiendeler 267.000 286.000 309.000 323.000 380.000
Sum opptjent egenkapital -167.000 -120.000 -81.000 -74.000 39.000
Sum egenkapital -21.000 25.000 65.000 72.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 13.000 12.000 14.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 46.000 39.000 52.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 110.000 106.000 103.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 93.000 87.000 82.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 261.000 244.000 251.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 267.000 287.000 309.000 323.000 381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 -76.000 -55.000 12.000 112.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.8 1.0 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.6 0.9
Soliditet -7.9 8.7 2 22.3 48.4
Resultatgrad -2.9 -2.6 -0.5 -7.6 -3.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.7 10.4 3.8 3.5 1.1
Total kapitalrentabilitet -17.6 -13.6 -2.3 -35.0 -13.4
Signatur
08.11.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex