Høyanger Bustadstifting
Juridisk navn:  Høyanger Bustadstifting
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57711655
Postboks 234 Storehagen 1D Fax: 57711656
6802 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 877498492
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/3/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bob Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
1.7%
Resultat  
  
11.41%
Egenkapital  
  
4.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.094.000 20.742.000 19.781.000 18.560.000 17.926.000
Resultat: 1.943.000 1.744.000 3.108.000 2.622.000 4.080.000
Egenkapital: 41.382.000 39.438.000 37.695.000 34.587.000 31.964.000
Regnskap for  Høyanger Bustadstifting
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.094.000 20.742.000 19.781.000 18.560.000 17.926.000
Driftskostnader -17.942.000 -17.493.000 -10.222.000 -14.263.000 -11.584.000
Driftsresultat 3.152.000 3.249.000 4.560.000 4.297.000 6.343.000
Finansinntekter 61.000 67.000 74.000 136.000 269.000
Finanskostnader -1.270.000 -1.573.000 -1.526.000 -1.811.000 -2.532.000
Finans -1.209.000 -1.506.000 -1.452.000 -1.675.000 -2.263.000
Resultat før skatt 1.943.000 1.744.000 3.108.000 2.622.000 4.080.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.943.000 1.744.000 3.108.000 2.622.000 4.080.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.471.000 95.289.000 97.773.000 99.424.000 101.915.000
Sum omløpsmidler 14.336.000 8.823.000 8.894.000 8.206.000 8.740.000
Sum eiendeler 107.807.000 104.112.000 106.667.000 107.630.000 110.655.000
Sum opptjent egenkapital 41.182.000 39.238.000 37.495.000 34.387.000 31.764.000
Sum egenkapital 41.382.000 39.438.000 37.695.000 34.587.000 31.964.000
Sum langsiktig gjeld 62.933.000 61.463.000 65.977.000 0 75.024.000
Sum kortsiktig gjeld 3.493.000 3.211.000 2.995.000 73.043.000 3.667.000
Sum gjeld og egenkapital 107.808.000 104.112.000 106.667.000 107.630.000 110.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.409.000 1.435.000 1.556.000 18.560.000 17.910.000
Andre inntekter 19.685.000 19.307.000 18.225.000 0 16.000
Driftsinntekter 21.094.000 20.742.000 19.781.000 18.560.000 17.926.000
Varekostnad 0 0 0 0 -980.000
Lønninger -4.092.000 -4.339.000 -3.675.000 -9.027.000 -3.092.000
Avskrivning -2.891.000 -3.173.000 -3.307.000 -3.013.000 -3.008.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.959.000 -9.981.000 -3.240.000 -2.223.000 -4.504.000
Driftskostnader -17.942.000 -17.493.000 -10.222.000 -14.263.000 -11.584.000
Driftsresultat 3.152.000 3.249.000 4.560.000 4.297.000 6.343.000
Finansinntekter 61.000 67.000 74.000 136.000 269.000
Finanskostnader -1.270.000 -1.573.000 -1.526.000 -1.811.000 -2.532.000
Finans -1.209.000 -1.506.000 -1.452.000 -1.675.000 -2.263.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.943.000 1.744.000 3.108.000 2.622.000 4.080.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 85.698.000 90.222.000 90.603.000 98.648.000 100.698.000
Maskiner anlegg 6.913.000 4.136.000 6.303.000 759.000 1.217.000
Driftsløsøre 816.000 897.000 792.000 0 0
Sum varige driftsmidler 93.427.000 95.255.000 97.748.000 99.407.000 101.915.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 34.000 25.000 17.000 0
Sum anleggsmidler 93.471.000 95.289.000 97.773.000 99.424.000 101.915.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 239.000 98.000 99.000 70.000 0
Andre fordringer 2.923.000 2.772.000 2.899.000 2.839.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.173.000 5.953.000 5.895.000 5.297.000 8.740.000
Sum omløpsmidler 14.336.000 8.823.000 8.894.000 8.206.000 8.740.000
Sum eiendeler 107.807.000 104.112.000 106.667.000 107.630.000 110.655.000
Sum opptjent egenkapital 41.182.000 39.238.000 37.495.000 34.387.000 31.764.000
Sum egenkapital 41.382.000 39.438.000 37.695.000 34.587.000 31.964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 70.504.000 0
Sum langsiktig gjeld 62.933.000 61.463.000 65.977.000 0 75.024.000
Leverandørgjeld 1.760.000 1.950.000 2.187.000 1.346.000 2.106.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 280.000 330.000 230.000 271.000 251.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.453.000 931.000 578.000 922.000 1.310.000
Sum kortsiktig gjeld 3.493.000 3.211.000 2.995.000 73.043.000 3.667.000
Sum gjeld og egenkapital 107.808.000 104.112.000 106.667.000 107.630.000 110.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.843.000 5.612.000 5.899.000 -64.837.000 5.073.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.7 3 0.1 2.4
Likviditetsgrad 2 4.1 2.7 3 0.2 2.4
Soliditet 38.4 37.9 35.3 32.1 28.9
Resultatgrad 14.9 15.7 23.1 23.2 35.4
Rentedekningsgrad 2.5 2.1 3 2.4 2.6
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.8 2.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 3 3.2 4.3 4.1 6.0
Signatur
21.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex