Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyanger Bil AS
Juridisk navn:  Høyanger Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57713277
Postboks 130 Hjetland Fax: 57713041
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 981667921
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.58%
Resultat  
  
95.45%
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.517.000 11.504.000 15.001.000 12.911.000 10.323.000
Resultat: -4.000 -88.000 315.000 168.000 35.000
Egenkapital: 716.000 720.000 808.000 590.000 470.000
Regnskap for  Høyanger Bil AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.517.000 11.504.000 15.001.000 12.911.000 10.323.000
Driftskostnader -10.405.000 -11.445.000 -14.546.000 -12.559.000 -10.115.000
Driftsresultat 113.000 58.000 455.000 352.000 208.000
Finansinntekter 5.000 3.000 7.000 7.000 4.000
Finanskostnader -122.000 -149.000 -147.000 -192.000 -176.000
Finans -117.000 -146.000 -140.000 -185.000 -172.000
Resultat før skatt -4.000 -88.000 315.000 168.000 35.000
Skattekostnad 0 0 -96.000 -48.000 -12.000
Årsresultat -4.000 -88.000 219.000 120.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 502.000 569.000 639.000 709.000 715.000
Sum omløpsmidler 5.067.000 3.806.000 4.015.000 3.829.000 3.509.000
Sum eiendeler 5.569.000 4.375.000 4.654.000 4.538.000 4.224.000
Sum opptjent egenkapital 536.000 540.000 628.000 410.000 290.000
Sum egenkapital 716.000 720.000 808.000 590.000 470.000
Sum langsiktig gjeld 1.876.000 1.859.000 1.730.000 2.198.000 2.322.000
Sum kortsiktig gjeld 2.977.000 1.796.000 2.116.000 1.750.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 5.569.000 4.375.000 4.654.000 4.538.000 4.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.484.000 11.471.000 14.968.000 12.879.000 10.274.000
Andre inntekter 33.000 33.000 33.000 33.000 49.000
Driftsinntekter 10.517.000 11.504.000 15.001.000 12.911.000 10.323.000
Varekostnad -7.293.000 -8.050.000 -11.209.000 -9.554.000 -7.366.000
Lønninger -1.715.000 -2.053.000 -2.137.000 -1.930.000 -1.696.000
Avskrivning -67.000 -70.000 -70.000 -70.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.330.000 -1.272.000 -1.130.000 -1.005.000 -991.000
Driftskostnader -10.405.000 -11.445.000 -14.546.000 -12.559.000 -10.115.000
Driftsresultat 113.000 58.000 455.000 352.000 208.000
Finansinntekter 5.000 3.000 7.000 7.000 4.000
Finanskostnader -122.000 -149.000 -147.000 -192.000 -176.000
Finans -117.000 -146.000 -140.000 -185.000 -172.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -88.000 219.000 120.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 502.000 567.000 632.000 697.000 715.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 7.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 502.000 569.000 639.000 709.000 715.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 502.000 569.000 639.000 709.000 715.000
Varebeholdning 3.844.000 2.943.000 3.315.000 2.816.000 2.727.000
Kundefordringer 635.000 442.000 489.000 685.000 567.000
Andre fordringer 127.000 135.000 168.000 93.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 460.000 287.000 44.000 235.000 93.000
Sum omløpsmidler 5.067.000 3.806.000 4.015.000 3.829.000 3.509.000
Sum eiendeler 5.569.000 4.375.000 4.654.000 4.538.000 4.224.000
Sum opptjent egenkapital 536.000 540.000 628.000 410.000 290.000
Sum egenkapital 716.000 720.000 808.000 590.000 470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 67.000 0 186.000
Sum langsiktig gjeld 1.876.000 1.859.000 1.730.000 2.198.000 2.322.000
Leverandørgjeld 850.000 1.317.000 1.552.000 1.083.000 784.000
Betalbar skatt 0 0 110.000 77.000 0
Skyldig offentlige avgifter 154.000 178.000 141.000 365.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.973.000 301.000 246.000 225.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 2.977.000 1.796.000 2.116.000 1.750.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 5.569.000 4.375.000 4.654.000 4.538.000 4.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.090.000 2.010.000 1.899.000 2.079.000 2.076.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 1.9 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6
Soliditet 12.9 16.5 17.4 13.0 11.1
Resultatgrad 1.1 0.5 3 2.7 2.0
Rentedekningsgrad 0.9 0.4 3.1 1.9 1.2
Gjeldsgrad 6.8 5.1 4.8 6.7 8.0
Total kapitalrentabilitet 2.1 1.4 9.9 7.9 5.0
Signatur
23.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex