Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyanger Bedriftshelsetjeneste AS
Juridisk navn:  Høyanger Bedriftshelsetjeneste AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57715189
Postboks 114 Leira 2 Fax: 57715190
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 987378573
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/13/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.18%
Resultat  
  
-66.8%
Egenkapital  
  
21.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.778.000 3.785.000 3.657.000 3.626.000 3.597.000
Resultat: 84.000 253.000 97.000 87.000 49.000
Egenkapital: 361.000 297.000 105.000 182.000 479.000
Regnskap for  Høyanger Bedriftshelsetjeneste AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.778.000 3.785.000 3.657.000 3.626.000 3.597.000
Driftskostnader -3.696.000 -3.533.000 -3.563.000 -3.553.000 -3.578.000
Driftsresultat 82.000 251.000 94.000 74.000 19.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 14.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 3.000 14.000 30.000
Resultat før skatt 84.000 253.000 97.000 87.000 49.000
Skattekostnad -20.000 -61.000 -25.000 -24.000 -13.000
Årsresultat 64.000 192.000 73.000 63.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 3.000 8.000 5.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.605.000 1.587.000 1.484.000 1.774.000 1.750.000
Sum eiendeler 1.606.000 1.590.000 1.492.000 1.779.000 1.758.000
Sum opptjent egenkapital 261.000 197.000 5.000 82.000 379.000
Sum egenkapital 361.000 297.000 105.000 182.000 479.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.245.000 1.293.000 1.387.000 1.598.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 1.606.000 1.590.000 1.492.000 1.780.000 1.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.778.000 3.785.000 3.657.000 3.626.000 3.597.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.778.000 3.785.000 3.657.000 3.626.000 3.597.000
Varekostnad -75.000 -118.000 -73.000 -69.000 -53.000
Lønninger -3.158.000 -2.951.000 -2.907.000 -2.936.000 -2.899.000
Avskrivning 0 0 0 0 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -464.000 -583.000 -548.000 -587.000
Driftskostnader -3.696.000 -3.533.000 -3.563.000 -3.553.000 -3.578.000
Driftsresultat 82.000 251.000 94.000 74.000 19.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 14.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 3.000 14.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -360.000 -35.000
Årsresultat 64.000 192.000 73.000 63.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 3.000 8.000 5.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 3.000 8.000 5.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 261.000 537.000 579.000 350.000 520.000
Andre fordringer 5.000 5.000 2.000 1.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.339.000 1.046.000 903.000 1.424.000 1.225.000
Sum omløpsmidler 1.605.000 1.587.000 1.484.000 1.774.000 1.750.000
Sum eiendeler 1.606.000 1.590.000 1.492.000 1.779.000 1.758.000
Sum opptjent egenkapital 261.000 197.000 5.000 82.000 379.000
Sum egenkapital 361.000 297.000 105.000 182.000 479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 32.000 29.000 10.000 21.000
Betalbar skatt 17.000 56.000 27.000 21.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 239.000 241.000 206.000 206.000 240.000
Utbytte 0 0 -150.000 -360.000 -35.000
Annen kortsiktig gjeld 973.000 964.000 975.000 1.000.000 964.000
Sum kortsiktig gjeld 1.245.000 1.293.000 1.387.000 1.598.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 1.606.000 1.590.000 1.492.000 1.780.000 1.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 360.000 294.000 97.000 176.000 470.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.4
Soliditet 22.5 18.7 7 10.2 27.2
Resultatgrad 2.2 6.6 2.6 2.0 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.4 4.4 13.2 8.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 15.9 6.5 4.9 2.8
Signatur
05.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
ALV BJØRNAR HEGGELUND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex